Комисия обсъди проект за Мерки за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби за 2023 г., тази година сроковете за подаване на документи ще са по-кратки

Осемчленна експертно-консултативна комисия обсъди и утвърди проект на Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени…

Част от Времената комисия за подпомагане на широко обществено обсъждане на проекта за изработването на Общ устройствен план на град Разград се запозна със Становище на Министерството на културата за ОУП

Част от Времената комисия за подпомагане на широко обществено обсъждане на проекта за изработването на Общ устройствен план на град…

Времената комисия за подпомагане на широко обществено обсъждане на проекта за изработването на Общ устройствен план на Разград заседава днес

В изпълнение на Решение №643 от Протокол №46 от 25.04.2023 г. на Общински съвет-Разград се свиква разширено заседание на Времената…

Сформираха ведомствен пандемичен комитет за координация и контрол на въведените противоепидемични мерки

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова сформира пандемичен комитет в здравното ведомство, чиято задача е да анализира и координира дейностите…