Областната епизоотична комисия се събра заради птичия грип

Днес, 25 април, в Областна администрация се проведе заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. Областният управител Владимир Димитров я свика във връзка със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните с указание за провеждане на областни епизоотични комисии, на които да се набележат конкретни мерки да бъдат извършени засилени информационни кампании сред населението.

Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните в Разград д-р Върбан Петков представи пред участниците в заседанието заповедта. Като най-важна информация в нея бе привеждането в състояние на повишена епизоотична готовност на всички области в България по отношение на болестта Инфлуенца по птиците.

YouTube

Д-р Петков представи информация за индустриалните ферми за отглеждане на птици от кокошевия вид по общини на територията на област Разград, общия брой на индустриалните ферми за отглеждане на пилета бройлери – 34 бр., родителски стада за пилета бройлери – 3 бр., един брой люпилня и три животновъдни обекта за кокошки носачки.

Директорът на ОДБХ посочи обявените огнища на територията на Република България възникнали след предходната епизоотична комисия на 7.11.2023 г. общо 20 на брой до днешна дата. Към днешна дата на територията на област Разград няма обявени огнища на болестта Инфлуенца по птиците.

Предстои свикване на общинските епизоотични комисии във всички общини от областта в срок до 15.05.2024 г., които да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта инфлуенца по птиците на територията на съответната община.

Ще се засилят и изпълняват въведените мерки за биосигурност в индустриалните птицевъдни обекти. Забранява се отглеждането на открито на всички видове и категории птици до отмяната на настоящата заповед. При поява на каквото и да е заболяване или смърт на птици, незабавно да уведомят обслужващия ги ветеринарен лекар или кмета на населеното място. Забранява се провеждането на изложби и пазари за птици на територията на област Разград. Ловци, дивечовъди, биолози, еколози и др. трябва да уведомяват ветеринарно-медицинските специалисти за промяна в поведението на птиците и забележат смъртност при тях.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе