Проведе се дискусия относно Договора за стопанисване на ВиК системите в Исперих

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри и ръководи среща дискусия относно подготовката за подписване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията на територията на „Водоснабдяване и канализация“ООД-Исперих и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги. В срещата участваха: кметът на община Исперих Бейсим Руфад, кметът на община Самуил д-р Бейтула Сали, управителят на „Водоснабдяване и канализация“ООД-Исперих инж. Айдън Мехмед, главният секретар на Асоциация В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД-Исперих Надя Йорданова, финансовият експерт в Асоциацията Христина Лазарова.
Подготовката за подписване на Договора, който е за период от 15 години, започва след като от Министерството на регионалното развитие бяха предоставени подписани окончателните протоколи за разделяне на собствеността на активите – В и К системите и съоръженията на територията на общините Самуил и Исперих. От регионалното министерство изпращат и проект за Договора, който трябва да се подпише между Асоциацията по В и К на обособената територия и оператора „Водоснабдяване и канализация“ООД-Исперих.

Участниците в срещата си поставиха срок до края на август да предоставят корекции и предложения на проектодоговора. В този период е необходимо и операторът да коригира бизнес плана си като изключи напуснатата асоциацията община Завет. До края на следващия месец кметът на Самуил д-р Бейтула Сали ще направи запитване до МРРБ относно изясняване собствеността върху водоизточници на територията на община Венец, област Шумен, които обслужват жителите на община Самуил.

YouTube

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе