Нов телефон за жертви на домашно насилие

От 30 юли 2018 г. „Алианс за защита от насилие основано на пола“ (АЗНОП) стартира работата на 24-часова специализирана национална телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие. Услугата ще бъде денонощно достъпна и безплатна за обаждащите се. Номерът е 0800 11977. Линията гарантира достъпна ежедневна, 24-часова, психологическа помощ, подкрепа и застъпничество за хора, преживели домашно насилие, в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, насочване към социално-психологически, правни и други услуги; това включва насочване и към други институции и организации в цялата страна за по-ефективна намеса в случай на актове на домашно насилие.

Линията ще се обслужва от професионалисти и специалисти, които имат опит в работата с хора преживели домашно насилие, а не от доброволци. От дългогодишния опит на всички организации, членове на АЗНОП в работа с жертви на насилие, ние знаем, че е много важно при първото обаждане на човек преживял домашно насилие и търсещ помощ да може да се получи адекватна и навременна подкрепа, както и информация за възможностите за реагиране при преживяно насилие.

YouTube

Стартирането на линията стана възможно с финансовата подкрепа на Avon България. Avon дари 50 000 лева от събраните средства в кампанията „Говори открито срещу домашното насилие“ за стартиране на националната специализирана линия в помощ на хора преживели домашно насилие. 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе