Застрахователна компания „Олимпик“ е в несъстоятелност

Кипърската застрахователна компания „Олимпик“, която има клон и у нас, е с отнет лиценз. От решение на финансовия ни регулатор (оповестено на 10 май) се разбира, че причината за наложената мярка е неплатежоспособността на дружеството.

Няколко дни по-късно (на 14 май) застрахователната компания обяви, че до тази ситуация се е стигнало заради недостатъчната информация по подадения от одитната им фирма отчет в частта за гарантиране на капиталовите възможности. Това се е случило въпреки предоставените доказателства от страна на „Олимпик“, че активите й са обезпечени, твърди застрахователят.

YouTube

Съгласно практиката в Кипър на това застрахователно дружество бе даден специален лиценз. Той включва само възможност за продължаване на дейността по вече сключени договори, за уреждане на висящи претенции и събиране на дължими към дружеството премии. Този лиценз изтече на 8 юни 2018-а. Според застрахователната компания тази процедура е стандартна за Кипър и не е равнозначна на окончателно отнемане на лиценза.“Специалният лиценз дава възможност – в рамките на месец (до 8 юни 2018 г.), „Олимпик“ да използва втори одитор и да допълни информацията, която не е била предоставена от първия ревизор, и по този начин да се гарантира дългосрочната сигурност на компанията и предоставяните от нея полици“, твърдят от „Олимпик“. Застрахователят ще се възползва от законовата възможност независим одитор да извърши допълнителен отчет по недостатъчната информация от предишния, с който да се потвърди доказано съществуващия актив на компанията.

За прилагането на специалния лиценз е назначен специален администратор – „Мазарс ООД“ (Mazars Limited). Дружеството, представлявано от Павлос Накузи и Петрос Накузи, ще отговаря за дейността на застрахователя, включително и у нас.

От справка в Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска към 9 май 2018 г. (преди отнемането на лиценза) в „Застрахователна компания Олимпик – клон България“ КЧТ са застраховани 274 621 МПС по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от общо застрахованите в България 2986 133 МПС. Това представлява 9.2% пазарен дял от общо застрахованите по този клас в страната ни и нарежда застрахователя на четвърто място по пазарен дял.

„В резултат на това обстоятелствата, описани от националния надзорен орган на Република Кипър, и особено отнемането на лиценза на „Олимпик“ АД ще застрашат интересите на ползвателите на застрахователни услуги в Република България“, отбелязват от КФН. Заради изложените съображения комисията забрани на дружеството сключването на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, както и удължаването на срока на сключените вече договори и разширяването на покритието по тях за срок от шест месеца. Регулаторът забрани и свободното разпореждане с активи на застрахователната компания.

Сега обаче от съобщение на интернет страницата на застрахователната компания става ясно, че тя е в несъстоятелност и не може да изплати каквито и да било задължения към клиентите си.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе