Дават финансова помощ за газифициране на домакинствата

Природният газ е част от живота на европейските домакинства вече десетилетия. В България този момент предстои – интересът към газификацията от страна на домакинствата значително се повишава през последните години.

Основните причини за този ръст са високата ефективност и ниската цена спрямо електроенергията и другите неефективни горива, все още широко използвани в България. Не по-малък стимул обаче са и инициативи, като програмата DESIREE Gas, която дава възможност на клиенти да получат безвъзмездно финансиране, за да газифицират домовете си.

YouTube

Проектът DESIREE Gas не е съвсем нов – той стартира през 2015 година с идеята да стимулира използването на природен газ от българските домакинства. Това става чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за част от първоначалната инвестиция, като всяко домакинство може да получи субсидия в размер до 2347 лева. От стартирането на програмата битовите потребители на „Овергаз“ са получили над 1,827 млн. лева за газификация.

От месец насам програмата е и с подобрени условия – както за нови потребители, така и за такива, които вече са получили финансиране по програмата.
Сред тях е увеличеният размер на финансирането (от 20 на 30%), което се отпуска за покриване на разходи за проектиране и изграждане на газовата инсталация, както и за покупка на газови уреди. Освен това програмата вече покрива и 100% от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа.

Третата промяна е свързана с компенсацията на потребителите на природен газ, които вече са се възползвали от безвъзмездното финансиране. Сега те могат да получат допълнителна сума, която ще покрие разликата между получената от тях субсидия и това, което биха получили при новите условия, като компенсацията се реализира под формата на аванс за природен газ. На база на средните сметки за миналия отоплителен сезон, една такава компенсация би означавала безплатно отопление и топла вода за предстоящата зима.

Безвъзмездното финансиране на стойност до 2347 лева може може да покрие изцяло или отчасти разходи за газов котел и монтаж, програматор, проект и изграждане на водно-газова инсталация и таксата за присъединяване на жилището към газоразпределителната мрежа.

По програмата може да кандидатства всеки, който желае да замени неефективните енергоизточници в дома си – електроенергия, дърва, въглища и други, като всеки клиент сам избира коя от фирмите-подизпълнители да осигури услугата в дома му. Единственото условие е жилището да се намира в близост до газоразпределителна мрежа, а дали това е така, потребителите могат да проверят в интерактивната карта на gas.overgas.bg. Клиенти, които вече са получили финансиране по програмата, могат да кандидатстват отново, за да получат своята компенсация под формата на аванс за природен газ, а новата сума, която ще получат, ще се приспада от сметките им за енергия.

Кандидатстването за програмата става с попълване на два документа в най-близкия клиентски център на „Овергаз“ –заявление за присъединяване и заявление за безвъзмездна помощ, а след това консултантите на компанията организират целия процес по кандидатстване и получаване на безвъзмездната помощ.

Пълна информация за процеса по кандидатстване и газификация DESIREE Gas и използването на природен газ в дома може да бъде получена и по другите канали за контакт на дружеството, както и на gas.overgas.bg.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе