Отчита се ускорен растеж на заплатите в България

През второто тримесечие на 2018-а темпото на растеж на заплатите в еврозоната се подобри слабо за второ поредно тримесечие, докато в рамките на целия Европейски съюз отбеляза известно забавяне, но при ускоряване на растежа на заплатите в нашата страна, показват данни на Евростат.

Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база през периода април – юни с 1,9% след повишение с 1,8% през първото тримесечие, но въпреки това все още остава далеч от растеж с 2,3% през второто тримесечие на предходната година (най-солидно повишаване на заплатите от първите три месеца на 2015 година). В рамките на целия ЕС растежът на заплатите през второто тримесечие обаче се забави слабо до 2,6% от 2,7% през трите месеца до края на март.

YouTube

В същото време часовите разходи за труд (включващи данъци, заплати и други разноски) в еврозоната нараснаха през второто тримесечие с 2,2% след повишение с 2,1% в началото на годината, отбелязвайки най-солидно повишение от третото тримесечие на 2012-а година, докато за целия ЕС растежът се забави до 2,6% от 2,8%.

Днешните данни за еврозоната сякаш оправдават надеждите на ЕЦБ, че намаляващата безработица в региона ще доведе до по-силен растеж на заплащането на труда и до по-солидно крайно потребление, допринасяйки по този начин за увеличаване и на инфлацията.

Аналогичното проучване на Евростат за България пък показва ускорен растеж на заплащането на труда през второто тримесечие до 8,3% спрямо първите три месеца на годината, когато растежът на заплатите се забави рязко до 6,3% от 13,0% през последните три месеца на предходната година. Само в четири от останалите страни – членки на ЕС е отчетен по-солиден растеж на заплатите: в Унгария (с цели 12,5%), следвана от Латвия (с 10,2%), Хърватия (с 10,0%) и Литва (с 9,8%).

Общите часови разходи за труд в нашата страна също нараснаха по-силно през второто тримесечие с 8,5% след повишение с 6,8% в началото на годината, но и след ръст с цели 13,2% през последните три месеца на 2017-а година. По този показател България е изпреварена от 6 от всичките 28 членки на Европейския съюз.

Данните на Евростат показват, че най-солиден скок на заплатите в България през периода април – юни 2018-а година е отчетен в строителството (повишение с 10,2% на годишна база), следвано от индустриалния сектор (повишение с 9,8% на годишна база) и сферата на услугите (повишение с по-скромните 6,8%).

Общите часови разходи за труд също регистрират най-солиден скок в строителството (повишение с 10,5% на годишна база), следвано от индустрията (с 10,0%) и сектора на услугите (повишение със 7,0%).

Източник: Novini.bg

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе