Падат лихвите по депозити

В сравнение с юли повечето средни лихви на спестяванията се задържат на същите лихвени нива.

Лихвите по депозитите по нов бизнес на фирмите и домакинствата през август намаляват без изключение на годишна база, се вижда от данните на Българска народна банка (БНБ).

YouTube

Наблюденията на Investor.bg показват, че в сравнение с юли повечето средни лихви на спестяванията се задържат на същите лихвени нива, като другите отбелязват незначително намаление.

Тенденцията на спад на месечна база е най-голяма при депозитите на бизнеса с договорен матуритет в евро, при които намалението е с 0,19 пр.п. През миналия месец банките са сключвали договори при тези спестявания при средна лихва от 0,02%. Преди година лихвеното ниво е било 0,08%.

Депозитите с договорен матуритет в левове имат втория най-голям месечен спад – 0,11 пр. п. и в края на август новите договори са сключвани при средна лихва от 0,06%. Преди година средното лихвено ниво е 0,18%.

Лихвени проценти по салда

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове на бизнеса през миналия месец намалява с 0,01 пр.п. До 0,01% спрямо година по-рано, а по овърнайт-депозитите в евро – с 0,02 пр.п. до -0.0015%, пресмятат в централната банка.

Спрямо август 2017 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0,19 пр. п. до 0,15%, а по тези в евро – с 0,29 пр. п. до 0,14%.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе