Ще насърчават младите учени с допълнителни стипендии

Младите учени и постдокторанти ще бъдат насърчавани с допълнителни средства.

През следващите три години 14 държавни висши училища, БАН и ССА ще получат общо 15 млн. лв. (по 5 млн лв на година), с които ще могат да се дават допълнителни възнаграждения на вече занимаващи се с наука или на новоназначени млади учени и постдокторанти, пише Монитор.

YouTube

Средствата, които ще получат организациите, са разпределени в зависимост от интензивността на научната им продукция (брой публикации на учен) за последните три години. Това ще се случва по Националнана програма „Млади учени и постдокторанти“ на Министерството на образованието и науката.

„Целта е да се опитаме да привлечем и задържим колкото се може повече млади хора към научна кариера – да изберат да работят в научен институт или в университет в България. Сега един от проблемите е ниското заплащане, което те получават“, обяснява директорът на Дирекция „Наука“ д-р Милена Дамянова. Програмата се състои от два модула. Първият е насочен към младите учени – до десет години след получаване на магистърската степен. Средствата ще могат да бъдат използвани, както за допълнителни възнаграждения на вече назначени специалисти, така и за заплати на новоназначени кадри.

„Ако младият учен работи вече в една от организациите, бенефициенти по програмата, ще може да получава допълнително към заплатата си между 200 и 500 лв. на месец в рамките на три години. Ако тепърва избира научна кариера и сега бъде назначен в държавно висше училище, БАН и ССА по програма се предвижда основното му месечно възнаграждение да бъде не по-ниско от 900 лв“, обясни Дамянова.

Вторият модул е насочен към перспективни учени, които са до 5 години след получаване на докторска степен – постдокторанти. „Цели се тяхната реинтеграция към научна кариера в България.

„Имаме много висококвалифицирани кадри, защитили докторат и работещи или в частния сектор или в чужбина. Предвидените по програмата възнаграждения между 1500 и 3000 лв. на месец се надяваме да стимулират тяхното завръщане към научни изследвания в нашите научни организации“, коментира директорът на Дирекция „Наука“. Всяка институция – бенефициент по програмата, ще определя сама броя и размера на възнагражденията по двата модула в зависимост от нуждите и кадровата си политика. Тази програма и допълнителните стипендии, отпускани за първи път на редовните докторанти, обучавани от организации с добри научни резултати, е една от мерките, които правителството предприема за увеличаване на броя на учените в България.

Правителството одобри и отпусна допълнително средства и за 11 национални научни програми. Те са в различни научни области – информационни технологии, медицина, култура, опазване на околната среда, здравословни храни и др. Научно-изследователските дейности по тях ще се изпълняват с различна продължителност – между 2 и 4 години. а пълните програми могат да бъдат намерени на сайта на МОН.

Девет от тях стартират да края на тази година, а останалите две ще започнат да се изпълняват през следващата година от фонд „Научни изследвания“, тъй като по тях ще се кандидатства на конкурсен принцип. Целта е да се разпознае и подкрепи институционално индивидуалния научен потенциал за провеждане на научни изследвания на високо ниво в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе