Важните частни инвестиции за кръговата икономика в България са за 81 млн. евро

Заместник-министър на икономиката Лилия Иванова съобщи на форум днес, че частните инвестиции в България в групата от икономическите сектори, които имат значение за кръговата икономика, се оценяват на 81 млн. евро, а това е 0,18 на сто от БВП, което е над средните стойности за Европа, възлизащи на 0,12 на сто. В тези сектори са заети около 59 000 души, а създадената добавена стойност е около 521 млн. евро и нараства 1,2 на сто.

Иванова изтъкна, че Министерството на икономиката поставя акцентът върху прилагането на иновациите като ключов фактор за прехода към кръговата икономика. Основен документ в тази посока е иновационната Стратегията за интелигентна специализация 2014 – 2020 г., като една от основните цели е стимулиране на технологичната модернизация в производствения сектор. Основен финансов инструмент за подкрепа на тази политика е оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ и по двете и оси са заделени 500 млн. лева, които са за подкрепа за повишаване на енергийната ефективност и на ефективното използване на ресурсите в предприятията.

Лилия Иванова и заместник- министърът на околната среда Николай Кънчев изтъкнаха по време на форума, че преминаването на кръгова икономика ще е от полза за нейната конкурентоспособност, за това тя да стане „по-зелена“ и за намаляване на разходите в дългосрочен план. Те участваха във форум „Кръгова икономика и околна среда, 2018“.

Кънчев посочи, че линейният модел на икономиката от миналото вече не съответства на сегашните нуждите, което налага преминаване към новия модел, за да има дългосрочни икономически, екологични и социални ползи. Заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова изтъкна, че този преход е възможност за трансформиране на нашата икономика, която да отговори на редица предизвикателства, да я направи по-устойчива, отговаряща на предизвикателствата на промените в климата и съхраняването на природните ресурси. Тя дава възможност за създаване на нови работни места, дава конкурентни предимства за България, каза заместник-министър Иванова.

Чрез въвеждането на принципите и технологиите за изграждане на кръговата икономика ще се намалят трудностите за набавяне на ресурси и ще стимулира иновационната активност на предприятията, а потребителите ще получат достъп до качествени и екопродукти, изтъкна Иванова.

Източник: novini.bg

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе