“Рома Прайд – ден на ромската гордост и култура“

За осма поредна година, “Рома Прайд – ден на ромската гордост и култура“ ще се отбележи в 10 европейски страни: България, Ирландия, Италия, Македония, Молдова, Нидерландия, Украйна, Унгария, Черна гора и Чехия.

Център „Амалипе“ като една от 33-те партниращи организации на Европейското антирасистко движение ще отбележи Рома Прайд с поредица от събития, стартиращи от – 4-ти октомври и продължаващи в рамките на цялата седмица.

YouTube

Това ежегодно събитие мобилизира и активира европейското гражданско общество – координирано от EGAM (Европейско Гражданско Антирасистско Движение) и се организира на национално ниво от ромски и антирасистки неправителствени организации в 10 държави като кампаниите са насочени против дискриминацията и расизма, с цел да се преодолеят общоприетите стереотипи и предразсъдъци и да бъде показана традиционната ромска култура, история и традиции.

Рома прайд – денят на гордостта и културата дава гласност на това, което остава скрито за масовата публика, показва различната страна на ромската общност, която е цветна, различна, празнична и необятна. Всичките успехи, които роми успяват да постигнат остават завоалирани и скрити, пред негативната същност, която се представя пред гражданското общество. Рома прайд е своебразен начин да бъдат чути ромските гласове за промяна, за равенство, за това да бъде прието многообразието на ентосите без омараза и негативни нагласи. Инициативата има също за цел да събере възможно най-много хора от всички етноси и да даде гласност на проблемите, пред които са изправени ромите в цяла Европа.

Учители, родители, ученици и представители на Център „Амалипе“ от всички региони на България ще се включат заедно с различни инициативи, показващи многообразието на богатата ромска култура.

Ето как ще се отбележи по места:

Област Велико Търново

гр. Стражица

На 08.10.2018г. от 10:00ч. в СУ ”Ангел Каралийчев” образователният медиатор и учителя по физическо възпитание, ученици от V-клас, ще проведе футболен турнир във връзка с отбелязването на „Рома Прайд – ,,Ден на ромската гордост и култура”. Така ще покажем, че в различните етноси има разбирателство и може да бъдат на един терен всички заедно независимо от етноса – почерта образователният медиатор Ирена Михайлова.

На 09.10.2018г. във НЧ.Л.Н .Толстой“1890″ Децата от ОУ. „Климент Охридски “ с. Виноград , ще танцуват влашко хоро . Ще бъде разказана историята на рударите от нашия край на възпитаниците на училището. Така ромските традиции ще се предадат на малките и от поколение на поколение.

гр. Павликени

Тази година ,,Рома прайд“ – денят на ромската гордост и култура Център за развитие на общността град Павликени, ще отбележи на две места;. На 09.10.2018г. в ОУ “Св. Св Кирил и Методий“ село Батак, ще се проведе футболен турнир между класовете 6 и 7-ми клас. Ще има среща с учениците, като ще се направи беседа на тема: ,,Какво е Рома прайд“ – защо се отбелязва, като ще се наблегне да се представят бележити роми допринесли за развитието на ромската общност в България.

На 10.10.2018г. в ОУ “Бачо Киро“ ще се проведе футболен турнир между класовете 4-ти и 5-ти клас, както и ще се проведат много други спортни мероприятия. Не на последно място Ще се направи табло с бележити роми допринесли за ромската гордост култура.

гр. Златарица

На 9-ти от 11:00ч. в с. Майско образователният медиатор Сава Матеев, ще отбележи ,,Рома прайд“ – деня на ромската гордост и култура. Ще бъде интервюирано семейство, което ще разкаже за техният живот, като: как оцеляват въпреки трудният живот, традиции, обичай, култура и образование.

Област – Шумен

гр. Нови Пазар

Тази година ,,Рома прайд“ – денят на ромската гордост и култура Център за развитие на общността град Нови Пазар, ще отбележи с футболен турнир с възпитаниците на училището в ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ.

гр. Смядово

На 12.10.2018г. от 17:30ч. в музеен комплекс гр.Смядово “Йордан Овчаров” №4 ще се проведе кампания, с която ще отбележим Roma Pride – Ден на ромската гордост и култура. Отбелязването ще се състои във вид на презентация, която ще представим на родители и ученици от СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Смядово, където след това ще бъдат раздадени информационни комплекти на гостите.

Област Плевен

гр. Пордим

На 10.10.2018г. от 15:00ч. в СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ град Пордим, ще се отбележи Roma pride по проект ,,Толерантни заедно“. Ще има музикални изпълнения, песни и танци, като ще ги изпълнят трите клуба на училището, които са по образователния проект те са: Клуб ,,Веселяци“, клуб ,,Балканско настроение“ с ръководител Красимир Калинков и третият клуб, който ще участва в мероприятието е клуб ,,Веселяци“ – фолклорна закачка с ръководител Даниела Цолова.

Област Враца

гр. Бяла Слатина

На 09.10. 2018 година в Център за развитие на общността гр. Бяла Слатина, ще се проведе тържествено отбелязване на ,,Рома Прайд“ за осма поредна година. Празника, ще се състои в читалище „Развитие“ град Бяла Слатина и ще премине с участието на младежката и женската група. В програмата е включена пиеса, в която ще бъде представено ромското семейство и техният бит и култура, и най-вече традиции.

Като кулминацията в пиесата, ще бъде запознаването им с местният модератор и как неговата работа променя съдби в ромските семейства. Това ще бъде представено от младежката група, като всеки от тях ще влезе в съответната роля. На празника още – ще се представи кулинарно ателие подготвено от младежката и женската група. Всички институции и училища ще бъдат поканени на отбелязването на празника.

Област Пловдив

с. Розино

На 4.10.2018г. ще се приканват минувачи в с. Розино пред училището, като ще им се раздават послания за толерантност, също така ще имат възможността да напишат на флипчарт какво е за тях ромска гордост. Не на последно място, доброволци ще бъдат облечени в ромски носии – така ще покажат ромските традиции в с. Розино.

с. Христо Даново

На 5-ти в с. Христо Даново – ОУ ,,Ген Карцов“ ще се отбележи ROMA PRIDE като ученици ще рисуват ръцете в различни цветове – ще ги отбелязват на флипчарт – така показват, че не всички сме еднакви, но можем да сме равни и да живеем и учим заедно.

София област

Етрополе

На 12.10.2018г. Център Етрополе, ще се отбележи кампанията, ,,Рома Прайд“, която всяка година се отбелязва. Като ще се проведе в ОУ ,,Христо Ботев“ гр. Етрополе с всички възпитаници, които предварително, ще подготвят програма с песни, танци, стихотворения и други изненади. Ще бъдат поканени гости от общината, ОЗД, ЦОП и други институции. Мероприятието, ще започне от 15:00ч. в двора на училището, а при лошо време в спортната зала на училището. Не на последно място също, ще отбележи деня в СУ ,,Христо Ясенов“ с 1-ви В клас, като ще пеят ромски песни, стихотворения в класната им стая.

Долна баня

На 12.10.2018г. Център за развитие на общността РО-Долна баня ще отбележи Рома прайд“ в сградата на ЦОП-Долна баня. Участие ще вземат деца от общността от 3-ти до 6 ти- клас и децата в ЦНСТ ‘’Констанца Ляпчева’’, на които ще се обясни защо празнуваме ‘’Рома прайд’’-Ден на ромската гордост. Децата ще направят рисунки на тема ‘’Ромски празници’’. Също така ,ще представят песни и танци.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе