Община Исперих стартира проект по „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Исперих стартира изпълнението на проекта „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в Община Исперих“. Датата, на която е сключен договорът за…