Две фокус групи през тази седмица обсъждат Плана за действие за приобщаване на българските граждани от ромски произход

Две фокус групи ще се проведат през тази седмица по повод подготвянето на „План за действие на община Разград в…

Община Исперих стартира проект по „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Исперих стартира изпълнението на проекта „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в Община Исперих“. Датата, на която е сключен договорът за…