Община Исперих стартира проект по „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Исперих стартира изпълнението на проекта „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в Община Исперих“.

Датата, на която е сключен договорът за проекта, е 16.10.2019. Проектът влиза в действие от 01.12.2019 и ще продължи до 01.01.2021. Общата стойност на проекта е 199 993.75лв.

YouTube

Настоящото проектно предложение адресира проблема, свързан с ниската икономическа активност сред уязвими етнически общности в община Исперих, с акцент върху ромската общност. Особено сериозен е този проблем сред ромските жени и младежите роми. Проектът акцентира върху потребностите на тези групи от населението на общината от повишаване на информираността им относно социалните им права и относно съществуващите и предлагани социални услуги и възможности за реализация, повишаване на мотивацията и активизирането им за самоорганизация и участие в процесите на развитие на местната общност, придобиване на познания за различните институции и умения за социална ориентация и придобиване на различни типове трудови умения за налични професии в общината за повишаване на възможностите за включване в пазара на труда.

Проектът е насочен към представители на ромски общности в уязвимо положение в 6 населени места от общината – град Исперих /вкл. квартал „Запад“/ и селата Вазово, Китанчево, Подайва, Бърдоква и Драгомъж. Проектното предложение предлага интегриран подход за посрещане на нуждите и включва дейности за подобряване достъпа до налични социални услуги, информиране относно социалните им права и повишаване на уменията на участниците в проекта за социална реализация. В проекта са предвидени дейности за информиране, активиране и мотивиране на участниците в проекта за активно включване в пазара на труда, дейности за придобиване на нови професионални умения и дейности за осигуряване на възможности за придобиване на трудови навици, чрез осигуряване на субсидирана заетост в различни структури на общинската администрация.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе