Земеделски стопанин от село Иван Шишманово ще си закупи техника по европроект

Земеделският стопанин Гюлфера Али от село Иван Шишманово, община Завет, е получател на европейски средства по проект „Закупуване на земеделска техника”. Това…

Фермер от село Лудогорци ще увеличи размера на стопанството си по европроект

Ибрахим  Хюсеинов от исперихското село Лудогорци изпълнява проект „Развитие на малкото стопанство чрез увеличаване количетвото на отглежданите кози майки и…

Културни ценности от фондовете на Историческия музей в Исперих ще се експонират с европроект

Подписан е договора за изпълнение на проект „Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото наследство на Община Исперих”, подрепен от…

Фирма от село Райнино развива оранжерийно производство на зеленчуци по европроект

Предприятието „Черникови” ЕООД от Исперихското село Райнино изпълнява проект „Изграждане на тунелни оранжерии за производство на домати и краставици. Закупуване…