Подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“ – критерии за оценка на проектни предложения

Започна приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“…

Открит бе и последният обект по проекта за обновяване на образователната инфраструктура

С официална церемония и прерязване на лента днес бе открит и последният, 12-ти, обект по проекта „Ремонт, обновяване на материално-техническата…

Общините Завет и Цар Калоян участват в европрокет за „Обучение и супервизия на персонала“

На 20.11.2019 година /сряда/ като част от изпълнението на дейност „Обучение и супервизия на персонала“ по проект „Патронажна грижа в…

Община Исперих стартира проект по „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Исперих стартира изпълнението на проекта „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в Община Исперих“. Датата, на която е сключен договорът за…

Община Исперих оборудва интерактивни кабинети в училищата с Европроект

Започна изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих”, финансиран от ОП…