Община Разград спечели още едно дело срещу регионалното министерство за наложена корекция по европроект

снимка: Papalin4o Photography

Върховен административен съд излезе с окончателно решение по още едно дело за наложена на Община Разград финансова корекция във връзка с изпълнение на европроекта „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на Разград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Решението е във връзка с наложена корекция в размер на 25% върху допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-S-27 с изпълнител ДЗЗД „ОП 3А-5А“ на стойност 543 309,27 лв. без ДДС (651 971,12 лв. с ДДС) по обособена позиция № 5 „ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с дворно място – реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на дворно място и изграждане на енергоспестяващо осветление“. Санкцията е наложена през септември 2021 г. от заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“. Обжалвана е от Община Разград пред Административен съд-Разград, с чието решение корекцията е отменена, но впоследствие това решение е обжалвано от ръководителя на Управляващия орган пред Върховния административен съд.

Аргументите на Управляващия орган за налагане на санкция са свързани със срока на изпълнение на обществената поръчка. И двете съдебни инстанции обаче установяват, че забава в изпълнение на ремонтните работи няма и поръчката е изпълнена в срок.

YouTube

„Следва да бъде посочено, че установената от органа продължителност на изпълнението от 234 дни не превишава нито максимално допустимия като продължителност срок по документацията от 240 дни, нито фиксираната крайна дата на изпълнение на поръчката – 30.11.2019 г. (актовете обр. 19 и за двата корпуса са съставени на 15.11.2019 г.)“ – обясняват върховните магистрати в своето Решение 4870/17.04.2024 г.

Решението на Върховен административен съд е окончателно, с него МРРБ е осъдено и да заплати на Община Разград разноски в размер на 100 лева.

Припомняме, че преди месец Община Разград спечели друго дело за наложени санкции по същия проект, но по друга обособена позиция – “Изграждане на физкултурен салон към ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград“ – и на по-висока стойност – 272 172,71 лв.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе