Фермер от село Лудогорци ще увеличи размера на стопанството си по европроект

Ибрахим  Хюсеинов от исперихското село Лудогорци изпълнява проект „Развитие на малкото стопанство чрез увеличаване количетвото на отглежданите кози майки и закупуване на силоз за съхранение на концентриран фураж”.

Общата стойност на проекта е 29  337 лева, които са изцяло безвъзмездна помощ за бенефициента. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”.

Проектните дейности предвиждат увеличаване на икономическия размер на стопанството, като нарасне броя на отглежданите кози – майки. За целта фермерът ще възпроизведе в стадото минимум 23 кози – майки.

Ще бъде закупен силоз за съхранение на концентриран фураж, необходим за животните в стопанството. Ще се предприемат мерки за биосигурност. Получателят на европарите ще участва в обучения и ще получи консултантска услуга по подмярка 2.1.2 от ПРСР от Националната служба за съвети в земеделието.

За достигане на европейските стандарти по отношение на ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните обекти, ще бъдат предприети мерки за изпълнение на предписанията на ветеринарните специалисти за привеждане на фермата в съответствие с изискванията за отглеждане на този вид животни.

Очаква се проектните дейности да приключат през февруари 2025 година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе