Фермер от село Лудогорци ще увеличи размера на стопанството си по европроект

Ибрахим  Хюсеинов от исперихското село Лудогорци изпълнява проект „Развитие на малкото стопанство чрез увеличаване количетвото на отглежданите кози майки и…

Община Кубрат приема заявление на собственици на селскостопански пасищни животни за стопанската 2020 – 2021 г. в Кубрат

Във връзка с предстоящо разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен на територията на Община Кубрат, на основание…