Земеделски производител от с. Синя вода разширява стопанството си с европейски средства

Кадрие Ахмед от село Синя вода, община Лозница, е регистриран земеделски производител от 2017 година. Дейността си развива в сектор „Плодове и зеленчуци” като стопанисва близо 11 дка трайни насаждения – 7,8 дка кайсии и 3 дка череши. Това става ясно от информация на ОИЦ-Разград.

Овощната градина е разположена върху имоти, използвани от земеделския стопанин посредством договор за аренда.

YouTube

С подкрепен от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” проект, производителят ще увеличи размера на стопанството си.

Предвижда се разширяване на овощната градина чрез създаване на нови 3 дка трайни насаждения от праскови. Целта е да се развие конкурентоспособно и устойчиво в дългосрочен план земеделско стопанство за производство на качествена продукция от череши, кайсии и праскови.

В одобрения бизнес план е предвидено и закупуването на моторна пръскачка за нуждите на овощните градини. Това ще допринесе за модернизиране на стопанството и ще улесни провеждането на редовни пръскания на насажденията и предпазването им от болести и вредители.

Проектните дейности трябва да бъдат изпълнени до септември 2025 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе