Разширяват кайсиевите насаждения в земеделско стопанство село Синя вода

Младият земеделският производител Мустафа Мехов осъществява дейност в областта на растениевъдството, сектор „Плодове и зеленчуци”. Той стопанисва 17,928 дка овощни…