Разширяват кайсиевите насаждения в земеделско стопанство село Синя вода

Младият земеделският производител Мустафа Мехов осъществява дейност в областта на растениевъдството, сектор „Плодове и зеленчуци”. Той стопанисва 17,928 дка овощни насaждения (7,568 дка череши и 10,360 дка кайсии) на площи взети под аренда в землищeтo на село Синя вода, община Лозница, съобщават от Областен информационен център (ОИЦ) – Разград.

Мустафа започна изпълнението на проект, подкрепен чрез подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони да 2014 – 2020 г.

YouTube

Основната проектна цел е постигне на устойчивост и жизнеспособност на земеделското стопанство, и повишаване на неговата конкурентоспособност.

Дейностите предвиждат инвестиции в разширяване на стопанството с увеличаване на площите с нови 6,082 дка кайсии, които ще бъдат отглеждани по биологичен начин; закупуване на селскостопански инвентар; преминаване на специфични обучения по придобиване на професионални умения и курс по опазване на околната среда, както и създаване на допълнителна заетост.

Общата стойност на проекта възлиза на 48 895 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Очаква се проектните дейности да приключат до средата на януари 2025 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе