Зеленчукопроизводител от Завет разширява стопанството си с евросредства

Земеделският производител Татяна Недкова от град Завет отглежда оранжерийни зеленчуци и разсади – домати, краставици и пипер на площ от 3 дка, и 1,6 дка зеле на открити обработваеми площи в стопанството, съобщават от Областен информационен център (ОИЦ) – Разград.

С одобрен проект „Развитие на малкото стопанство чрез увеличаване на обработваемата земеделска земя, създаване на овощна градина и закупуване на оборудване” ще бъде увеличен икономическия размер на стопанството и разширена дейността. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. чрез подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”.

YouTube

Съгласно приетия бизнес план, ще се закупят 4 дка земеделска земя, на която ще бъде създадено трайно насаждение от костилков овощен вид – сливи, със схема на засаждане 5 м х 3 м, с 60 дръвчета в декар.

За нуждите на стопанството ще бъде закупена и мотофреза, което ще улесни работата на фермера в малките площи на оранжериите и ще намали себестойността на добиваната продукция. Ще бъде механизирана и технологично обновена дейността от агротехническите мероприятия.

Земеделският стопанин ще придобие необходимите умения и компетентности по основните проблеми относно опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор. За целта ще му бъде предоставен консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани” от НССЗ.

За достигане на европейските стандарти ще се предприемат действия за спазване Закона за растителна защита – регистрация в отдел Растителна защита на Областната диреция по безопаснот на храните, и заведена отчетност за проведените химични обработки по отношение изискванията на фитосанитарните стандарти.

Стопанството ще продължи да се развива в сектор растениевъдство и към края на проекта – месец септември 2025 г., ще полага грижи за отглеждането на 3 дка оранжерийни зеленчуци, 1,6 дка други зеленчуци и 12 дка овощна градина.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе