Овцеферма в село Топчии ще се оборудва с техника по европроект

Животновъдът Сергей Русев подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на земеделска техника за обслужване на дейностите във ферма за ДПЖ – овцеферма в с. Топчии, община Разград”. Той е подкрепен в рамките на Целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство” по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на инвестицията е 126 250 лева, от които 63 125 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите са собствено финансиране от страна на бенефициента.

YouTube

Проектът предвижда закупуване на земеделска техника, в т.ч. трактор с окомплектовка и прикачен челен товарач с палетни вилици за обслужване на зоотехническите и фитосанитарните дейности във ферма за дребни преживни животни – овцеферма в животновъден обект, находящ се в с. Топчии, община Разград. Инвестицията е свързана с развитие и модернизация на наличните материални мощности в стопанството, като се въвеждат нови технологии, които подобряват конкурентоспособността на животновъда, а от друга страна имат благоприятен ефект върху опазването на околната среда.

С изпълнението на проекта ще се осигури навременност и гъвкавост при отглеждането и изхранването на животните и реализацията на готовата продукция. С новозакупената техника ще се извършват тежките товаро-разтоварни операции в стопанството. Ще се намалят съществено оперативните разходи, включително и разходите за наемна техника и ще се спазват всички агро- и зоотехнически мероприятия.  Техниката ще спомогне за навременно складиране на произведените и закупени фуражи, и така ще се постигне висока степен на биологична сигурност и хигиена при тяхното транспортиране и съхранение.

Очаква се проектните дейности да завършат през октомври 2023 година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе