Фирма от село Божурово ще закупи техника и оборудване по европроект

Бенефициенът „Бултрейд – Частна компания” ЕАД подписа договор за изпълнение на проект „Инвестиция за защита на стопанството от вредители”, който ще осъществи в Кубратското село Божурово. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, в рамките на Целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство”.

Общата стойност на проекта възлиза на 910 805.38 лева, от които половината са безвъзмездна финансова помощ, а другата половина – собствено участие на предприятието.

YouTube

Проектните дейности включват изграждане на сграда за юници, склад за груб фураж, както и закупуване на оборудване и земеделска техника за обработване на земите на стопанството, от които се добива земеделска продукция служеща за изхранване на животните.

Очаква се проектните дейности да приключат през октомври 2023-та година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе