Изграждат птицеферма в село Сушево с евросредства

Земеделският производител Леда Велиева от Заветското село Сушево започва изпълнението на проект „Птицеферма за отглеждане на пилета бройлери”, съобщават от ОИЦ – Разград. Той е одобрен за финансиране по процедурата за целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство”, в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 971 152.46 лева, от които половината са безвъзмездна финансова помощ, а другата половина – собствено участие на бенефициента.

YouTube

Основната цел на проекта е изграждане на птицеферма за угояване на бройлери. За целта птицефермата ще сключи договор за доставка на еднодневни пилета, и обратно изкупуване на угоените бройлери. Ще се отглеждат пилета до 1,85 кг. средно живо тегло на угоен бройлер. Птицефермата е с предвиден максимален капацитет за 34 500 птици.

Проектните дейности включват построяване на производствена сграда, битова сграда, контролно-пропускателен пункт, складова сграда и необходимите пътища, тротоари, обслужващи площи и съоръжения. Стопанските постройки и условията на работа във фермата ще бъдат съобразени с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Очаква се проектните дейности да приключат през октомври 2023-та година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе