Асоциация „Интегро“ създаде майчини центрове за уязвими ромски жени в Разград

Асоциация „Интегро“ проучи опита на „Майчини центрове: Международна мрежа за овластяване – MINE“ в 🇩🇪 Щутгард, Германия и апробира иновативни практики в три ромски общности в България. Сдружението реализира проект по мярката „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който е с бюджет от 183 257.88 лв.

По проекта са проучени, адаптирани и апробирани две иновативни практики, насочени към жени в уязвимо социално положение. Едната иновативна практика е свързана със създаването на Майчин център, в който е обособено безопасно социално пространство за уязвими ромски жени. В Центъра се организират дейности за децата и майките и се създават възможности за придобиване на трудови умения. Специален акцент в модела е организиране и провеждане на дейности в Майчиния център, които генерират приходи, така че след завършване на проекта той да може да се самоиздържа.

Втората иновативна практика е „Курс по социална ориентация“, който успешно се прилага от Интеграционен център Ком-пас в 🇧🇪 Гент, Белгия. Практиката представлява обучителна програма с учебно помагало и методика за прилагането й, които са създадени от белгийската организация. При проучването на двете иновативни практики са проведени семинари в Щутгард и Разград, в които участие взимат освен партньорите по проекта, местни и регионални власти, които имат отношение към политиките за интеграция на ромите.

Първата стъпка за апробиране на иновативните практики в 🇧🇬 България е създаване на концепция за Майчин център и програма за функционирането му. В нея са включени конкретни интерактивни занятия по социална ориентация, създадено е помагало за социална ориентация и е изработена програма с дейности за генериране на приходи на центъра. Идеята за Майчин център се мултиплицира в ромските общности в #Разград, Бяла Слатина и с. #Вазово, община #Исперих, където са създадени Майчини центрове. Със средства от проекта са обзаведени и оборудвани наетите за целта помещения, а на почасови договори са назначени по трима представители на ромската общност. Дейностите в центровете са в две направления – привличане на ромски жени към Майчините центрове и повишаване на трудовите и социалните им умения. По проекта е изработен и практически наръчник, в който са описани адаптираните иновации и подходи за прилагането им в България.
.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе