Кирил Домусчиев в съвместен проект с Технически университет-София

Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев и ректорът на Техническия университет-София чл. кор. проф.дтн инж. Георги Михов подписаха Рамково споразумение за стратегическо сътрудничество днес. Целта на споразумението е да се засили връзката между образованието и бизнеса чрез повече съвместни проекти, които да намират реални решения на предизвикателствата както от страна на работодатели, така и от страна на висшето образование.

„Съпричастен съм с мисията на Техническия университет- София, защото това е мястото, където се създават най-търсените инженерни специалности, от които пазарът на труда в България има голяма нужда“, подчерта Кирил Домусчиев. „Факт е, че има сериозен недостиг на такива кадри и се надявам, че заедно ще продължаваме да убеждаваме обществеността и младите хора да се насочват към такива специалности. В индустрията възнагражденията на инженерните кадри растат и там добрите специалисти могат да се реализират и да получат едно европейско възнаграждение. Имаме много работа, която можем да свършим съвместно като университет и работодателска организация, защото вие подготвяте кадрите, а ние ги назначаваме и развиваме, и трябва да работим заедно в тази посока. Този ръст на БВП, на индустрията, на износа, който постигаме през последните години, може да бъде още по-сериозен, ако има добре подготвени кадри. Надявам се, че съвместно с високо уважавания Технически университет можем да дадем един допълнителен тласък на българската икономика“.

YouTube

Председателят на най-голямата работодателска организация на бизнеса в България – КРИБ е възпитаник на Техническия университет-София. „Аз съм много съпричастен с ролята на Техническия университет – София и поради това, че съм завършил този университет и съм много доволен от образованието и от знанията, които съм получил и от всичко, което университетът ми е дал, за да мога да се реализирам. Благодаря и за поканата да бъда член на вашето Настоятелство заедно с други уважавани колеги от бизнеса“, каза Кирил Домусчиев.

По време на подписването ректорът на ТУ- София връчи на Кирил Домусчиев Юбилейния медал на Техническия университет.

„Университетите, освен непрекъснато да се усъвършенстват в обучението на бъдещите кадри на пазара на труда, трябва и да алармират за тревожни тенденции в българското висше образование. По отношение на инженерното образование такива определено има“, заяви чл.-кор. проф. д.т.н. Георги Михов, ректор на ТУ-София. „Липсата на кадри в енергийния сектор, който е ключов за икономиката и националната сигурност на страната, е една такава тревожна тенденция. Друга тревожна тенденция – това са все по-големите трудности, с които се сблъскваме при осъвременяването на материалната база в университета. В това отношение подготовката на студенти от една инженерна специалност е много по-специфична в сравнение с подготовката на студенти от хуманитарните или икономически специалности, например. Ето защо е изключително важно прякото участие на бизнеса в процеса на обучение на студентите. Това партньорство ще ни помогне съвместно да правим по-задълбочен анализ на процесите на пазара на труда, да осъвременяваме материалната база в университета и да адаптираме обучителните си програми в реално време според изискванията на компаниите за по-голяма ефективност на бъдещите им кадри. Това партньорство ще ни помогне и съвместно да въведем механизми, с които да бъдат привличани младите хора към определени професии“, допълни Ректорът на най-големия учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложни науки.

Сътрудничеството между партньорите ще се развива чрез съвместни инициативи, свързани със свободни работни позиции и стажове за студенти на ТУ-София в компаниите-членове на КРИБ. Предвижда се и по-голяма активност на бизнеса в учебния процес на университета чрез участие на представители на КРИБ и нейни компании-членове в презентации пред студенти, лекции, семинари или други събития, организирани от ТУ-София. От съществено значение са и предвидените съвместни анализи за текущата ситуация на пазара на труда, нуждите на бизнеса от кадри, особено в сектори, където остро се усеща тяхната липса, като машиностроене и енергетика.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе