НСИ: Доходът от заплата нараства с 9.4%, разходите за храна – с 9.8%

1 541 лв. е общият доход средно на лице от домакинство.

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е 1 541 лв. и нараства със 7.7% спрямо същото тримесечие на 2017 година, съобщават от Националният статистически институт /НСИ/, предава Нова Телевизия.

YouTube

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (7.7%). Спрямо третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 0.8 процентни пункта, а този от пенсии – с 1.4 процентни пункта. Делът на дохода от самостоятелна заетост остава без промяна, сочат данните на НСИ.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

Доходът от работна заплата нараства от 778 на 851 лв. (с 9.4%).

Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 110 на 119 лв. (с 8.4%).

Доходите от пенсии нарастват от 371 на 421 лв. (с 13.4%).

Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 43 на 35 лв. (с 19.9%).

През третото тримесечие на 2018 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.2%, а делът на дохода от натура е 1.8%.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е 1 518 лв. и се увеличава с 9.8% спрямо същото тримесечие на 2017 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.1%), жилище (16.5%), данъци и социални осигуровки (12.3%) и транспорт и съобщения (11.7%).

Спрямо третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на разходите за жилището намалява с 1.2 процентни пункта, а делът на разходите за транспорт се увеличава с 0.5 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят, както следва:

Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 416 на 457 лв. (с 9.8%).

Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 58 на 60 лв. (с 4.4%).

Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 245 на 250 лв. (с 1.9%).

Разходите за здравеопазване се увеличават от 66 на 73 лв. (с 10.2%).

Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 155 на 178 лв. (с 14.6%).

Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 87 на 104 лв. (с 19.8%).

Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 165 на 187 лв. (с 13.3%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2017 година. Увеличение се отчита в потреблението на месо – от 7.8 на 8.2 кг, и на кисело мляко – от 7.3 на 7.7 килограма. Намалява консумацията на плодове – от 20.2 на 17.8 кг; на хляб и тестени изделия – от 21.8 на 21.3 кг, и на зеленчуци – от 26.2 на 25.8 килограма. Без промяна остава потреблението на захар.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе