Общият доход средно на човек от домакинството се е повишил с 10% през 2021 г. спрямо 2020 година

Правителството прие Отчет за 2021 година за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България…

Работещите във временно затворените заради COVID-19 икономически дейности ще получават 75% компенсация до края на юни

Работещите във временно затворените с акт на държавен орган заради COVID-19 икономически дейности ще получават компенсация в размер на 75%…

Предложение: Работниците от затворените бизнеси поради пандемията да получават 75% от дохода си

Министерството на труда и социалната политика ще предложи през следващата година размерът на компенсациите за работниците от затворените бизнеси да…