Правителството одобри девет разрешения за проучване на подземни богатства

„Гекон“ ООД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Злогош“, разположена на територията на общините Кюстендил, Трекляно и Земен, области Кюстендил и Перник. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за три години. За този срок титулярят ще вложи минимум 6,4 млн. лв. в търсещо-проучвателните дейности.

В площ „Теди“, разположена в землището на с. Телиш, област Плевен, „Кварц 5“ ЕООД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали за срок от три години. За това време дружеството ще вложи минимум 44 хил. лв. в търсещо-проучвателните дейности.

YouTube

„Еврострой В.Т. комерс“ ЕООД ще вложи минимум 28 800 лв. за проучване на строителни материали в площ „Сашево-2“, разположена в землището на с. Петко Каравелово, област Велико Търново. Разрешението за проучване се предоставя за срок от шест месеца.

За срок от една година „ДС Строй груп“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Луковицата-3″, разположена в землището на с. Грохотно, област Смолян. Дружеството ще вложи минимум 25,5 хил. лв. в проучвателните дейности.

Също за срок от една година „Орбелус Консорциум“ ООД, гр. София, ще проучва строителни материали в площ „Ботушчето“, разположена в землището на гр. Добринище, област Благоевград. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година, като за този срок титулярят ще вложи минимум 25 хил. лева в проучвателните дейности.

„Пътища М“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Лютичето“, разположена в землището на с. Моравица, област Враца. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година. През този период „Пътища М“ ще вложи минимум 31 хил. лв. в проучвателните дейности.

Варненското дружество „ЗСК-Девня“ АД ще проучва строителни материали в площ „Петров дол“, разположена в землището на с. Петров дол, област Варна. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година. През този период „ЗСК-Девня“ АД ще вложи минимум 20 хил. лв. в проучвателните дейности.

В площ „Калината“, разположена в землището на с. Рогош, област Пловдив, „Вени – Трансстрой“ ЕООД ще проучва строителни материали за срок от дванадесет месеца. За това време дружеството ще вложи минимум 26 200 лв. в проучвателните дейности.
„Строител-Криводол“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Въртешница”, разположена в землището на с. Лиляче, област Враца. За 1-годишния срок на проучването дружеството ще вложи минимум 43 хил. лв. в проучвателните дейности.

С друго правителствено решение „МИЛДЕТ ШИШКОВ – ЗСНМ“ ЕООД, с. Крибул, получи концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Скрибин“, община Сатовча, област Благоевград. Концесионната площ е с размер 48.2 декара. За 35-годишния срока на действие на концесията се очакват постъпления от концесионни плащания в размер на 480 хил. лв. По закон приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая Община Сатовча. За осигуряване на производствената си дейност кандидат – концесионерът предвижда да инвестира над 151 хил. лв.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе