Гъбите може да помагат в производството на зелена енергия

В последните години науката търси различни начини за набавяне на „зелена“ електроенергия.

Такава, която да замени стандартната, получена в централите, работещи с изкопаеми горива, които отделят вредни емисии на въглероден диоксид, живак, азотни окиси, серен диоксид и твърди частици във въздуха, водата и почвата и влияят негативно върху изменението на климата, отравянето с живак, киселинните дъждове и смога.

YouTube

В момента зелена енергия по света се произвежда от възобновяеми източници, като вятърна енергия, биомаса (изгаряне на слама или дървен материал), малки водноелектрически централи, централи работещи със сметищен газ и слънчева енергия.

Учени са открили нов, доста нестандартен начин за добиване на енергия – чрез гъби.

Печурки в комбинация + цианобактерии = екоенергия

Това откриват в нов експеримент група от учени. Цианобактериите, които могат да се открият както във водата, така и на сушата, превръщат слънчевата светлина в енергия.

Учените се възползват от този факт и прикачват бактерии към печурки, използвайки въглеродни наноленти, произведени с 3D принтер.

Защо са ни нужни гъбите, след като самите бактерии произвеждат енергия? Защото бактериите не живеят достатъчно дълго в изкуствена лабораторна среда, че да бъдат изследвани или използвани за каквито и да е цели, а гъбите им предоставят прекрасна среда, богата на влажност, хранителни съставки, температура и киселинност, позволяващи им да живеят по-дълго.

По време на изследването учените откриват, че количеството произведена енергия е малко. Толкова малко, че не би могло да захрани нищо от отделна гъба. Ако обаче повече гъби бъдат комбинирани, те биха дали достатъчно електроенергия за захранване на малки обекти, като LED-лампички например.

Учените смятат, че ако изследването се задълбочи и върху цианобактериите се приложи генетично инженерство, те могат да се програмират така, че да бъдат много по ефективни. Това би довело до разработването на нова зелена технология за произвеждане на електричество.

Източник: Vesti.bg

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе