Съвети от полицията за предстоящите празници

По време на Коледните и Новогодишни празници е засилено използването на пиротехнически изделия. За да се избегнат инциденти и наранявания или възникване на пожари, ОДМВР-Разград апелира към гражданите за повишена бдителност при употребата на пиратки и фойерверки.

Обръщаме внимание, че употребата на пиротехнически изделия е ЗАБРАНЕНА:

YouTube

В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА;

В БЛИЗОСТ ДО ЛЕСНОЗАПАЛИМИ МАТЕЛИАЛИ;

В РАЙОНИТЕ НА ЗДРАВНИ, УЧЕБНИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ХРАМОВЕ И МАНАСТИРИ.

Закупуването на пиротехнически изделия може да става единствено в обекти, които притежават разрешение за търговия с пиротехнически изделия. Преди употребата им, внимателно трябва да се чете и изпълнява инструкцията върху всяко едно от изделията, да се преценява мястото, където ще се възпламеняват, с оглед безопасността.

От МВР са предприети действия за извършване на проверки във всички търговски обекти и складове за съхранение на пиротехническите изделия. Вземат се мерки за пресичане на нерегламентираната им продажба.

При констатирани нарушения ще се търси най-строга отговорност от виновните лица.

Основни правила за безопасност:

– Не използвайте видимо повредени пиротехнически изделия или такива с изтекъл срок на годност.

– Не нарушавайте целостта на изделията, не правете опити за тяхното разделяне или съединяване.

– Не предоставяйте пиротехнически изделия на деца по никакъв повод, а при употреба спазвайте указаните задължителни безопасни отстояния от други хора.

– Не използвайте фойерверките на закрито или в стъклени или метални контейнери.

– Задържането в ръка на възпламенени бомбички, пиратки и фойерверки или в близост до лицето и косата могат да предизвикат локални изгаряния и травми, натискането им с крак също може да бъде опасно.

– Не използвайте самоделно направени фойерверки.

– Ако при употреба, пиротехническото изделие не се възпламени, оставете го настрана и изчакайте около 15 минути, след което го залейте с вода.

– Препоръчваме, когато използвате пиротехнически изделия да разполагате с вода или пожарогасител, които да използвате при евентуално възникнал пожар.

– Погрижете се пиротехническото изделие да е поставено върху твърда, равна повърхност.

– Бъдете внимателни, ако има силен вятър.

– Не пушете докато пренасяте пиротехническите изделия.

– Никога не насочвайте и не хвърляйте фойерверките към хора или животни.

Четете и спазвайте инструкциите за употреба, изписани върху пиротехническото изделие.

– Не се препоръчва употребата на алкохол, когато използвате пиротехнически изделия.

Контрол над оръжията и боеприпасите:

Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства.

Забранява се :

-откритото носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на охранителна дейност;

-носенето и употребата на оръжие и боеприпаси в обществени заведения за хранене и увеселение; в молитвени домове, храмове и манастири; в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове ; при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества.

– употребата на огнестрелно оръжие с цел, различна от целта за която са придобити; неогнестрелни оръжия (газ-сигнални пистолети, пневматично оръжие) на обществени места.

Нарушителите на изброените по-горе забрани се наказват с глоба от 500 до 2500 лв.

Който носи и употребява оръжия и боеприпаси при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества се наказва с глоба от 500 до 3000лв. и отнемане на разрешението за срок от една година

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе