ОИЦ – Разград отчете дейността си на пресконференция

На среща с представители на местни, регионални и национални медии екипът на Областния информационен център представи напредъка по изпълнението на европрограмите в Разградска област и отчете своята дейност през 2018 година, както и постигнатите резултати от началото на неговото функциониране до сега.

От началото на програмния период 2014-2020 г. до момента, по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда” са сключени 130 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 74 263 210 лева, като реално изплатените средства по тях са 31 579 938 лева.

YouTube

Програмата за развитие на селските райони финансира общо 95 договора за безвъзмездна помощ на стойност 30 990 793 лева в област Разград.

Две стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР): на Местната инициативна група (МИГ) Исперих и на МИГ Завет – Кубрат, с общ бюджет 9 143 600 лева подкрепят малки проекти, които се изпълняват на териториите на трите лудогорски общини.

Общо от началото на програмния период до момента, в Разградска област с евросредства се изпълняват 225 проекта на обща стойност 105 254 003 лева.

Екипът на ОИЦ направи и отчет на извършеното през отиващата си 2018-та година. Стана ясно, че са проведени 41 информационни събития с 1481 участници. 931 посетители в офиса на центъра са получили отговори на 1007 поставени въпроси, свързани с условията за кандидатстване с проекти по европрограмите. Проявите на ОИЦ са отразени в 360 публикации в печатните и електронни медии, 167 от тях са поместени в Единния информационен портал www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad. Над 700 са участвалите деца, младежи и възрастни жители и гости на града в проведената за седми път кампания „Дни на Европа в Разград”.

През годината екипът на ОИЦ се включи в кампаниите на Европейската комисия: „Европа в моя регион 2018” и на мрежата от 27 ОИЦ: „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС”. Проведе Граждански диалог за новата Политика за сближаване на ЕС. Участва в маратона на четенето в партньорство с Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”.

Пет ученички от ПГИ „ Робер Шуман” проведоха двуседмична учебна практика в ОИЦ-Разград.

Петима младежи участваха в инициатива „Мениджър за един ден” на JA Bulgaria,  в която ОИЦ – Разград традиционно участва.

Над 100 участници в кампанията „Еколято 2018” на ЦУТНТ посетиха офиса на ОИЦ и научиха за възможностите, които предоставят европейските програми в България до края на 2020 година.

ОИЦ -Разград бе съорганизатор на поредната Ученическа волейболна лига.

През настоящата година ОИЦ издаде и Брошура „Европроекти 2014-2020 в Лудогорието” и третия си филм за успешни европроекти в региона.

Началникът на отдел „Програми и проекти” в Община Разград и ръководител на проекта за ОИЦ Христина Русева сподели с присъстващите, че неговата дейност продължава и през следващия тригодишен период.

В края на срещата представителите на медиите получиха рекламни и информационни материали на ОИЦ – Разград с пожелания ползотворното сътрудничество да продължи и занапред.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе