Откриха куп нарушения в центрове за хора с увреждания

Дневни центрове за деца с увреждания не разполагат с рампи за инвалидни колички, рехабилитатори и логопеди.

Това показват резултатите от проверките на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), предоставени на „Монитор“.

Инспекциите на специализираните институции бяха разпоредени от премиера Бойко Борисов след среща с хората с увреждания през лятото, на която те се оплакаха, че услугите не са на ниво. Освен липсата на рампи, в някои от сградите на центровете няма и парапети за подпомагане на трудноподвижните подрастващи, показали проверките. Проблем с достъпната среда е установен в 5 от всички 92 специализирани институции в страната. На места инспекторите са констатирали и липса на уединение на децата при къпане, както и невъзможност вратите на тоалетните, ползвани от малчуганите, да се отварят от персонала при произшествие.

В 3 от дневните центрове пък изобщо не били предвидени логопеди, рехабилитатори и психолози, а в други два числеността на персонала не била съобразена с ползвателите на услугата. Поради липсата на физеотерапевти и рехабилитатори, в някои от центровете невролози или лекари с призната специалност по психиатрия назначавали рехабилитацията на децата.

По закон всяка от специализираните институции е задължена да има педагог, логопед, психолог, детегледач, рехабилитатор и социален работник. Наемането на квалифицирани специалисти в част от центровете обаче се оказва почти невъзможна мисия. „В някои дневни центрове се наемат външни специалисти на граждански договор с цел удовлетвореност на нуждите. Обикновено става дума за педагози, психолози, ерготерапевти, музикотерапевти. За някои от децата в дневните центрове пък психологичната и логопедичната подкрепа се осигурява в сродни социални или образователни услуги“, коментираха от Агенцията за закрила на детето пред „Монитор“.

Служителите в проверените центрове споделили пред инспекторите още, че има нужда от специалисти, които умеят да работят с деца аутисти, защото те не се чувствали подготвени, а броят им с всяка година нараствал. Именно осигуряването на обучение на персонала в част от специализираните институции е друго констатирано нарушение при проверките им. Сред заключенията на инспекторите е и че не може да бъде осигурена подготовка за трудова дейност на децата с увреждания, защото в страната ни нямало специалисти, които да оценят потенциала им. Затруднение с набирането на персонал за центровете се наблюдава не само в големите градове, но и в малките населени места, като най-сериозен е проблемът със социалните работници, психолозите, логопедите и трудотерапевтите. Текучеството в областите Пловдив, Бургас, Хасково и Смолян се дължи на икономически добре развития пазар на труда. Причината е, че специалистите се насочват към сфери с по-добро заплащане, обясниха ДАЗД. В малките населени места, като селата Асеновец и Добромирци и градовете Ракитово, Ивайловград и Панагюрище, пък изобщо нямало специалисти, с които да бъдат обезпечени центровете. В нито един от центровете не е констатиран проблем по отношение на осигуряването на здравословно хранене и оказване на първа долекарска помощ, уточниха от агенцията. Материалната база и обзавеждането на специализираните институции били съобразени с възрастта и специфичните нужди на децата, но при някои от тях имало недостиг на помещения, необходими за провеждането на по-качествената индивидуална работа или за почивка и сън на децата, казват от агенцията. Инспекторите подчертават още, че родителите споделили пред тях, че благодарение на услугата децата им вече се социализират и се подобряват здравословно, образователно и емоционално.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе