Обявиха грипна епидемия в Разград

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в област Разград по отношение на остри респираторни заболявания и грип и нарастване на заболяемостта от ОРЗ и грип по системата за сентинелен надзор за гр. Разград –  достигане на 95 персентил (нива на заболяемост – 115,13%00, за периода 21.01.2019 г. – 24.01.2019 г.) и съобразно Методично указание № 9/25.09.2000 г. за борба с грипа и ОРЗ на МЗ  и в изпълнение на Националния план на Р. България за готовност, за грипна пандемия, на 25.01.2019 г. от 11.00 ч. се проведе заседание на Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и ОРЗ сред населението на Разградска област, на което се взе решение за обявяване на грипна епидемия в област Разград, считано от 25.01.2019 г.

Съгласуваха се следните мерки, ограничаващи предаването и разпространението на острите респираторни заболявания и грип:

  • Преустановяване на профилактичните прегледи, планови консултации на здрави бременни и кърмачета, планови операции и задължителни имунизации;
  • Преустановяване на посещенията (свижданията) в болниците и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ;
  • Ограничаване на извънучилищните мероприятия и събирания на деца и младежи;
  • Ограничаване на всички  масови мероприятия, особено в затворени помещения (посещения на спортни, културни и други масови мероприятия, отмяна на спектакли);
  • Използване на маски от персонала в лечебните и здравни заведения, персонала на детски заведения, аптеки и дрогерии;
  • Недопускане на болни деца в детските заведения чрез провеждане на задължителни сутрешни прегледи (филтър). Заболели лица от персонала да не се допускат на работа.
  • По време на грипната епидемия, медицинското обслужване на болните от ОРЗ и грип да се извършва главно по домовете. Болните с леки и средно – тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.
  • Във връзка с отсъствие на повече от 30% поради заболяване, на учениците от училищата на територията на област Разград и с цел ограничаване разпространението на тези заболявания, на основание чл. 63 ал. 2 от Закона за здравето, РЗИ – Разград издаде предписание по реда на чл.105, ал.5 от ЗПУО за временно преустановяване на образователния процес в училищата от 28.01.2019 г. до 30.01.2019 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе