България прие План за действие при Брекзит без Споразумение

Правителството прие План за действие на Република България за прилагане на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство (ОК) Великобритания и Северна Ирландия от ЕС, както и План за действие на Република България за оттегляне на ОК от ЕС без Споразумение.

При урегулирано оттегляне на ОК ще се гарантира максимално възможна приемственост и последователност на правата на гражданите, финансовите ни интереси, съществуващите търговски, транспортни и др. връзки с минимални празнини в отношенията.

YouTube

Същевременно, предвид актуалното състояние на процеса Брекзит България се подготвя и за оттегляне без Споразумение.
И в двата случая се предвиждат мерки в няколко направления: законодателство, административен капацитет, обучителни и информационно-разяснителни дейности.

По-важни сред неотложните действия са следните:

– Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България и Правилника за неговото прилагане;
– Подсилване на консулската служба в Лондон с още двама консулски служители;
– Предприемане на действия за откриване на консулска служба в Единбург, Шотландия;
– Провеждане от служителите на посолството в Лондон на 20 информационни дни до средата на годината за живеещите в различни градове на ОК български граждани;
– Предоставяне на всекидневни консултации на българските граждани в ОК, свързани с правата им след Брекзит и процедурата по кандидатстване за статут на уседналост;
– Провеждане на консултации с Европейската комисия, страните-членки на ЕС и ОК по адаптацията на нормативната уредба;
– Обособяване на раздели за Брекзит в интернет страниците на министерствата на външните работи, правосъдието, вътрешните работи и туризма;
– Обучения/семинари за български граждани на територията на ОК за промяната при преценката и изплащането на обезщетенията от ДОО;
– Информиране на бизнеса в сътрудничество с браншови организации за последиците от оттеглянето на ОК от ЕС;
– Готовност за сътрудничество с британското посолство за информационни кампании за правата на британските граждани, постоянни пребиваващи в Република България.

Планът съдържа мерки и в двустранен аспект. Те ще се предприемат единствено по въпроси, по които ЕС не предвижда общ подход за действие и само ако възникне необходимост за запълване на правния вакуум.

В зависимост от вида на оттегляне и наличието или не на преходен период, ведомствата следва незабавно да осигурят или подготовката на мерките за прилагане на Споразумението, или изпълнение на плана без Споразумение.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе