Над 80 престъпления са извършени в Разградско през Януари

За месец Януари 2019 г., регистрираните криминални престъпления на територията на ОДМВР Разград са 84, като за сравнение за същия период на 2018 г., регистрираните престъпления са били 118, или намаление с 28,8%. Най-голямо е намалението при престъпленията против собствеността с 31,71%.

Коефициентът на престъпност за м.януари или брой престъпления на 100 хил. души е 65 престъпления.

Разкрити са 34 от регистрираните през месеца престъпления, което е 40,5% разкриваемост. През периода са разкрити и 24 престъпления от минал период.

Престъпленията против личността за месец януари са 6. Разкритите престъпления са 2, което е 28% разкриваемост. Няма извършени умишлени убийства през месеца. Регистрирана е една тежка телесна повреда.

Престъпленията против собствеността са 28 и са с относителен дял от 31,8%, спрямо общия брой регистрирани криминални престъпления за периода.

За месеца на територията на ОДМВР Разград няма регистрирани грабежи.

При кражбите намалението е с 12 престъпления или 40%. 18 са извършените през месеца кражби. Намалението при домовите кражби е с близо 63%. Регистрирани са 3, като за периода на 2018 г. са били 8.

При взломните кражби и тези от магазини, намалението е с по 7 престъпления или 64%. Разкриваемостта на кражбите, срещу неизвестен извършител през м.януари е 26,67%. По статистически данни 4 са разкритите кражби с неизвестен извършител при регистрирането.

През м.януари са регистрирани пет телефонни измами. Нанесените щети за потърпевшите лица са в размер на почти 10 хиляди лева.

Предприетите мерки са свързани с: превенция към гражданите в опит те да бъдат учени как да не стават жертва на телефонни измами. С цел повишаване на информираността на възрастните хора и самотно живеещи граждани в малки и отдалечени населени места, съвместно с други държавни институции, продължават да се провеждат активни разяснителни мероприятия. При получаване на сигнал за опит за извършване на телефонна измама, незабавно се уведомяват управителите на банкови и пощенски клонове в района, които да подават сигнал до съответното полицейско управление за всеки случай на теглене на големи суми от възрастни хора.

Най-висок дял от 40,48 % спрямо общия брой регистрирани през периода имат общоопасните престъпления. За месец януари те са 34 (тук се включват-палежи, посегателства спрямо МПС, управление на МПС с чужди регистрационни табели, управление на МПС след употреба на алкохол, притежание и разпространение на наркотични вещества, пътно-траспортните произшествия). По видове общоопасни престъпления разпределението е следното:

С най-голям относителен дял в тази група престъпления са тези с използване чужди регистрационни номера на МПС-чл.345 от НК – регистрирани са 10 бр.

Трикратно увеличение се отчита при престъпления за притежание и разпространение на наркотични вещества. През месец януари са регистрирани 8 престъпления по линия „Наркотици“, както и 3 бързи производства за управление на МПС под въздействието на наркотични вещества.

Иззетите количества наркотични вещества през месец януари са 179,9 гр екстази под формата на 433 броя таблетки, 6,2 грама амфетамин, 1,7 грама марихуана, 2,6 грама чай или т.нар „дизайнерска дрога“ и 0,1 гр.кокаин.

Палежи – за периода е регистриран е един палеж.

За януари е регистрирано 1 посегателство спрямо МПС.

Образувани са 7 БП за управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила, престъпление съставомерно по чл.343б от НК.

Установените извършители на регистрирани през периода престъпления са 35. Общо през месеца са разкрити 53 престъпления, установените извършители са 59.

36 лица са били задържани в поделенията на ОДМВР Разград за срок до 24 часа на основание чл.72, ал.1 от ЗМВР.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе