След 15 години приключи дело за откраднат телефон

Дело за откраднат мобилен телефон е продължило 15 години, 1 месец и 22 дни след образуването му.

Това е най-продължителното наказателно производство, установено от Инспектората към ВСС при проверка на 145 заявления от граждани за забавени извън разумен срок дела, извършена в периода 1 октомври – 31 декември 2018 година.

YouTube

От всичките 145 заявления 102 се оказват основателни – 34 са по наказателни дела, 68 са по граждански, търговски и административни дела. Данни на Министерството на правосъдието сочат, че по въпросните основателни жалби за този период са сключени 62 споразумения, по които общата изплатена сума за обезщетения е 97 900 лева, като максималният размер на обезщетението е в размер на 10 000 лв.

Делото за откраднатия телефон е образувано през месец май 2003 година и е приключило през юли 2018 година с окончателно решение на Софийски градски съд (СГС).

Решението на СГС обаче отменя постановената от Софийски районен съд (СРС) присъда и по този начин наказателното производство е прекратено поради изтичане на абсолютната погасителна давност за наказателно преследване.

По данни на ИВСС досъдебната фаза на производството е продължила 8 години, 1 месец и 8 дни. Делото е било спирано 4 пъти за период от общо 1 година, 6 месеца и 26 дни поради невъзможност да бъде разпитан важен свидетел. Делото е връщано 6 пъти за допълнително разследване от наблюдаващите прокурори на разследващите, след получено от тях заключително мнение за спиране или предаване обвиняемия на съд.

Освен това два пъти делото е връщано от съда на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.

За удължаване на наказателното производство е допринесло и неспазването от наблюдаващия прокурор на срока, в който е следвало да се произнася след получаване на делото. Той е постановявал актовете си в срокове до 5 месеца, вместо в законоустановения едномесечен срок.

Забавяния в наказателното производство са допуснати и в съдебната му фаза. Първоинстанционният Софийски районен съд два пъти е разглеждал делото, като при първоначалното му разглеждане делото е продължило 2 години, 9 месеца и 19 дни. Насрочени са единадесет съдебни заседания, като ход на делото е даден само в две, а 8 поредни заседания са отложени поради нередовно призоваване на пострадалата.

Съдът, за да избегне нови отлагания на делото, е предприемал адекватни и своевременни дисциплиниращи мерки – постановил принудителното довеждане на пострадалата, като я е обявил за общодържавно издирване.

За увеличаване продължителността на наказателното производство е допринесло обстоятелството, че поради допуснати от СРС съществени нарушения на процесуалните правила постановената по делото присъда е била изцяло отменена от СГС и делото е върнато на първа инстанция за ново разглеждане от друг състав.

Разглеждането на следващото образувано пред СРС дело е продължило 3 години, 3 месеца и 16 дни. Първото съдебно заседание по делото е било насрочено 6 месеца след образуването му, в нарушение на законоустановения 3-месечен срок. Мотивите към присъдата също са изготвени в нарушение – 1 година, 5 месеца и 27 дни след последното съдебно заседание.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе