Стартира ремонта на ДГ „Славейче“

Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев даде старт на изпълнението на строителните дейности на обект „ДГ „Славейче“ в жк. „Орел“, гр. Разград“.  Дейностите се финансират по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Менчето за спорна работа плиснаха заместник-кметът Галина Георгиева и директорът на детската градина Младенка Ботева.

YouTube

Други официални лица на събитието бяха областният управител Гюнай Хюсмен, председателят на Общински съвет – Разград Надежда Радославова, заместник областният управител Евгени Драганов, началникът на РУО Ангел Петков, директор Дирекция „Хуманитарни дейности“ Елка Драмалиева и общинският съветник Галин Парашкевов.

В приветствието си кметът д-р Валентин Василев каза, че това е ремонт чакан 20 години, който ще бъде изпълнен за няколко месец и след това децата ще растат в още по-добра среда. Областният управител похвали персонала, който поддържа чиста детската градина и има грижовно отношение, той каза още, че кметът д-р Василев прави невъзможното да осигурява средства по ОП „Региони в растеж“.

Договорът за ремонт, сключен между Община Разград и САВ-Разград ООД, ще продължи 180 дни. През този период фирмата ще изпълни строителни дейности, насочени към подобряване енергийната ефективност на сградата. В рамките на осигурения финансов ресурс ще бъде направена нова хидроизолация от мембрана по покрива на градината, където ще бъдат монтирани и слънчеви колектори (общо 18 бр.) за изграждане на инсталация за топла вода. Съществуващата отоплителна инсталация ще бъде подменена и старите чугунени радиатори ще бъдат заменени с панелни. Предмет на дейностите ще бъде и подмяната на съществуващото осветление с енегоспестяващо, благоустрояването на дворното пространство, в т. ч. монтаж на нови детски съоръжения и подмяна на настилки, изграждане на достъпна архитектурна среда.

Освен намаляване на енергийното потребление на сградата и постигането на нормативните изисквания за топлосъхранение с дейностите, които се предвижда да се изпълнят, ще бъде подобрен микроклиматът и околната среда, ще се осигурят по-добри условия на труд на работещите в детската градина, но най вече – ще бъде подобрена средата, в която се реализира интелектуалното, емоционално, социално и физическо развитие на нашето най-голямо богатство – нашите деца.

За качеството на строителния процес и спазването на графика на изпълнение на строителните дейности, за законосъобразния старт, изпълнение и приключване на строежа, ангажимент ще има „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, гр. София, който е определен да изпълнява строителния надзор на обекта.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе