Взе се решение за подобряване на координацията между земеделските производители и пчеларите

С решение за подобряване на координацията между земеделските производителите и пчеларите от Разградска област завърши работна среща, организирана от Областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен във връзка с прилагането на Наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Дискусията продължи близо два часа, своите аргументи изложиха представители на Областния браншови пчеларски съюз „Лудогорска пчела“, Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието, както и държавните институции, ангажирани с тези проблеми – Областната дирекция по безопасност на храните, Областната дирекция „Земеделие“, общинските служби по земеделие.

YouTube

Областният управители Гюнай Хюсмен заяви категорично, че целта на срещата е обсъждане на превантивни мерки, за да не се допускат инциденти с мор по пчелите, както в село Райнино и град Завет през последните седмици. Тъй като пчеларите се оплакаха, че не са уведомявани от земеделците за предстоящи третирания на посевите с рапица, а земеделците обясниха, че нямат актуални телефони и електронни пощи, участниците в срещата решиха да се подобри комуникацията, като се актуализират тези данни. Това ще стане чрез общинските и селски кметове и браншовите организации. Предложено бе още по общини да се проведат разяснителни срещи с дребните земеделски стопани относно изискванията на Наредба №13. От Областна дирекция „Земеделие“ поеха ангажимент по време на кампанията, която в момента тече, по очертаване на земеделските площи, чрез общинските служби да се поставят информационни материали във връзка със задължението на земеделците да изпращат уведомителни писма до общините при предстоящо третиране.

Възникна и предложение отпускането на субсидии за земеделците да се обвърже с представянето на дневник за растителна защита, но земеделците обясниха, че подобен контрол съществува във връзка с установяване на добра земеделска практика.

По време на дискусията г-н Хюсмен апелира още да не се подстрекават пчеларите към посегателства над земеделските имоти, тъй като това е подбуждане към саботаж. Той  бе категоричен, че и земеделието, и пчеларството са важни сектори за България и трябва да продължат да се развиват без да се създава конфронтация между тях.

Според различни данни пчелините в Лудогорието са между 573 и 900, през последните 5 години броят на регистрираните пчелни семейства нараства – от 23 507 през 2015 г. на 47 000 към 1 януари 2019 г. Засетите площи с рапица пък са 120 785 дка.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе