47 053 души с право да гласуват в община Разград

Съгласно Изборния кодекс в предстоящите на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България право да избират и гласуват имат български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в Република България или друга държава – членка на Европейския съюз, най-малко 60 дни от последните 3 месеца преди изборите.

Българските граждани гласуват само с лична карта или личен (зелен) паспорт за родените до 31.12.1931 г. Не се допуска гласуване с шофьорска книжка или международен паспорт. Ако нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са загубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, избирателите се допускат до гласуване с удостоверение от органите на МВР. За целта Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД на МВР – Разград е създала организация за издаване на необходимите удостоверения, като служителите от сектора ще работят на 26.05.2019 г. от 08:30 ч. до 19:30 ч. и на 24.05.2019 г. и 25.05.2019 г. от 08:30 ч. до 17:30 ч.

YouTube

Началният брой избиратели включени в списъците за община Разград е 47 053 лица, в т. ч. 31 520 в гр. Разград и 15 533 в останалите населени места. 1 390 са младежите, които имат право за първи път да упражнят правото си на глас, тъй като са навършили или предстои да навършат 18 години до 26.05.2019 г.

До изтичане на крайния срок (11.05.2019 г.) 264 избиратели са се възползвали от правото си и са подали заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес – 81 от гр. Разград и 183 от населените места от състава на община Разград. Едно заявление не е удовлетворено, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс.

От избирателните списъци на общината са заличени 6 608 лица по различни причини, но основно поради това, че към датата на отпечатване на избирателните списъци са с настоящ адрес в държава извън ЕС.

За предстоящите избори на територията на община Разград са образувани 68 избирателни секция, в т.ч. по една секция  в Дом за стари хора гр. Разград, Дом за пълнолетни лица с деменция гр. Разград. Със заповеди на ръководителите на Районна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Разград и МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД гр. Разград предстой до 23.05.2019 г. да се образуват още 2 секции.

В 19 секции избирателите ще могат по свой избор да гласуват с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване. 12 от секциите определени за машинно гласуване са в гр. Разград, а останалите 7 в селата Благоево, Гецово, Дянково, Липник, Раковски, Топчии и Ясеновец.

На територията на община Разград не е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г., тъй като до 11.05.2019 г. включително, в общинска администрация Разград и в населените места от състава на Община Разград не са постъпвали необходимия брой (не по-малко от 10)  заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Създадена е организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, с адаптиран автомобил.

Нуждаещите се могат да подават заявки на телефони 084 618 146 и 084 618 218 до 25.05.2019 г. в рамките на работното време, а в самия изборен ден на 26.05.2019 г. от 07:00 до 18:00 часа на телефони 084 618 218 и 084 618 245. Заявителите е необходимо да посочат адрес, от който да бъдат взети; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства. Всички избирателни секции в община Разград са обособени на първи (партерен) етаж и са в сгради, достъпни за паркиране на автомобили на избиратели с увреждания.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе