За какво да внимаваме в изборния ден?

На 26 май 2019 година имаме възможност да направим своя избор за бъдещия Европейски парламент.

Всеки от Вас може да даде своя принос за провеждането на свободни, честни и демократични избори. От Вас зависи да се противопоставяте на нередностите и да сигнализирате за нарушенията в изборния процес. Това отбелязва Асоциация ”Прозрачност без граници” по повод евроизборите.

YouTube

От там припомнят:

Когато отидете да гласувате в избирателната секция, внимавайте дали членовете на секционната избирателна комисия:

Ø Проверяват внимателно дали присъствате в съответния избирателен списък и едва след това подават бюлетината.

Ø Осигуряват възможност да гласувате необезпокоявано, при запазване тайната на вота (например, никой не присъства на по-малко от 3 метра от тъмната стаичка, няма пряка видимост към тъмната стаичка, екранът на електронната машина за гласуване се вижда само от избирателя, няма външни лица в секцията).

Ø Боравят правилно с бюлетините: откъсват пред вас бюлетината от кочана, поставят първи печат върху нея, след гласуването сверяват дали контролният номер в долния ъгъл съвпада с номер от кочана, поставят втори печат и откъсват пред Вас поредния контролен номер (без да разкриват тайната на вота и да проверяват как сте гласували).

Ø Вписват в съответния избирателен списък данните Ви по лична карта и Ви канят да поставите подпис, след като сте гласували.

Ø Боравят правилно с електронните машини за гласуване (в секциите, в които има такива):

1) когато избирателят влезе в изборното помещение, запитват дали желае да гласува с електронна машина;

2) подават му една от трите електронни карти за гласуване с надпис „Избирател“;

след като избирателят е гласувал и е получил отпечатана разписка

4) вземат обратно електронната карта;

5) посочват непрозрачната кутия на масата пред комисията, в която избирателят поставя сгънатата разписка от машинното гласуване;

6) отбелязват в списъка, че избирателят е гласувал електронно, като поставят знак „МГ“ (т.е. машинно гласуване).

В изборното помещение машината за гласуване се разполага, така че да се гарантира тайната на вота!

Не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите, представители на местни власти и хора без обозначен статут. В изборните помещения могат да присъстват само: членовете на секционните комисии; избирателите; застъпниците; наблюдателите; журналисти (докато правят репортаж за протичането на изборния процес). Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят обозначителни знаци.

За всяко нарушение на секционната избирателна комисия или на представители на партиите можете да се оплачете пред Районната избирателна комисия. РИК е длъжна да вземе решение незабавно и да го публикува на сайта си, заедно с постъпилия сигнал. На вратата на изборното помещение са посочени телефони за връзка с РИК.

При съмнение за престъпления, като купуване на гласове, осъществяване на контрол и натиск върху избирателите, когато забележите:

1. Присъствие на лица без обозначителни знаци, застъпници или представители на партии, които проследяват как гласуват избирателите.

2. Организирано безплатно извозване с автобуси, леки автомобили, съпровождане на избиратели и групово гласуване.

3. Оказване на натиск върху избирателите да гласуват по определен начин.

4. Възпрепятстване на избирателите да гласуват.

5. Пренасочване на избиратели, които желаят да гласуват с електронни машини, към хартиените бюлетини (отнася се само за секции, в които има такива машини за гласуване).

6. Събиране на лични карти и изготвяне на списъци с лични данни на избиратели.

7. Даване на указания на избирателите за кого да гласуват.

8. Разпитване на избирателите за начина, по който възнамеряват да гласуват.

9. Разкриване тайната на вота.

10. Отправяне на заплахи за физическа саморазправа и оказване на тормоз върху избирателите.

11. Раздаване на пари.

12. Опрощаване на дългове.

13. Раздаване на хранителни продукти, дърва за огрев и други материални облаги;

Обръщайте се своевременно към служителите на МВР. Те са длъжни да реагират незабавно, да проверят сигнала и да прекратят незаконни действия. На вратата на изборното помещение са посочени телефони за подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор.

МВР поддържа и централизирана линия за сигнали за изборни нарушения: 02/ 982 2232, както и e-mail: [email protected].

За всички случаи на забелязани нарушения и нередности в изборния ден, сигнализирайте компетентните органи – МВР, районна прокуратура или РИК/ЦИК.

Можете да подадете сигнал и до Асоциация „Прозрачност без граници“ на безплатен телефон – 0800 11 224. Нашият екип може да Ви даде съвет как да защитите своите права.

Асоциация „Прозрачност без граници“ Ви призовава да упражните своето основно политическо право – правото на избор, и да съдействате за ограничаване на изборните нарушения. От всеки от нас зависи да допринесем за честността и демократичността на изборния процес.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе