Нови правила за гробищните паркове

Здравното министерство въвежда промени в наредбата за изискванията към гробищните паркове, които ще намалят опасността от зарази, идващи от покойниците. Въвеждат изисквания за катафалките, ковчезите, местата за покойници и др.

Погребване извън гробищен парк ще се допуска само по изключение. То ще става само на терени извън урбанизираната територия на населените места, върху които има изградени сгради за извършване на богослужение. Мярката цели премахване на възможността да бъдат образувани нерегламентирани гробищни паркове в жилищни райони, пише Труд.

Към момента т.нар. погребение по заслуги става с решения на общинските съвети без да има ясни изисквания къде може да се извършва то. Такива погребвания водят до риск от замърсяване и влошаване качеството на питейната вода в населените места, тъй като много често се извършват над водопреносната им мрежа, пише в мотивите към наредбата. Чрез почвата живи организирми могат да попаднат по кожата на хората и в растенията. В нея могат да преживяват с години микроорганизми, причиняващи тетанус, антракс, ботулизъм и др.

Според новите изисквания, транспортните средства за погребения трябва да имат техника за отчитане на температурата в товарния сектор и специализирани охладителни системи, когато ще се използват за пренасяне на покойници извън страната или до друго населено място.

Прецизират се и разпоредбите, свързани с изискването за третиране на почвата, ковчезите и контейнерите, с който ще се пренасят и погребват тленните останки, с подходящи биоциди.

Има и текстове за ползването на специално работно облекло от погребалните служители и изисквания за обработването на почвата с подходящи биоциди при погребване на останките на починал от заразно заболяване човек.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе