Вижте къде спира токът утре

В периода 24.06.2019 – 27.06.2019 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ТП „Художници“, ПГС СХВТ „А. Кънчев“, „Лудогорска земя 2003“ ЕООД, ТП „Дом за стари хора“, ТП „Разсадник“, ПС „Гагарин“, местност „Пчелина“, с. Благоево, Градска пречиствателна станция, База на „Водстрой“, „Полимекс“ и ТП „Осеменителна“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на ТП „АПК“, ТП „Зърнобаза“, ТП „ТКЗС“, ТП „Художници“, ТП „Оранжерии“, ТП „Йотов“, ТП „Персей“, ТП „Булкоп“, ТП „Рока“, ТП „Ник-Транс“, ТП „Логис-Транс“, БКТП „Биовет“; улиците – „Странджа“, „Битоля“, „Лозенград“, „Велес“, „Криволак“, „Люле Бургас“, „Китка“, „Костур“, „Кратово“, „Дойран“, „Бабуна“, „Щип“, „Кресна“, „Каймакчалан“, „Перистър“, „Дъбрава“, „Плиска“, „Мелник“, „Странджа“, „Енос“, „Абоба“, „Мидия“, „Сребърна“, „Силиврия“, „Полк. Марков“ и „А. Стамболийски“.

В периода 24.06.2019 – 28.06.2019 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – Стопански постройки на ЕТ „Ками-97“, ЕТ „Мидия“; улиците „Мидия“, „Полк. Марков“, „Сребърна“, „Силиврия“ и „Ал. Стамболийски“ 50.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на ТП „АПК“, ТП „Зърнобаза“, ТП „ТКЗС“, ТП „Художници“, ТП „Оранжерии“, ТП „Йотов“, ТП „Персей“, ТП „Булкоп“, ТП „Рока“, ТП „Ник-Транс“, ТП „Логис-Транс“, БКТП „Биовет“, ТП „Солети“, ТП „Големия юг“; улиците „Странджа“, „Битоля“, „Лозенград“, „Велес“, „Криволак“, „Люле Бургас“, „Китка“, „Костур“, „Кратово“, „Дойран“, „Бабуна“, „Щип“, „Кресна“ , „Каймакчалан“, „Перистър“, „Дъбрава“, „Плиска“, „Мелник“, „Странджа“, „Енос“, „Абоба“, „Мидия“, „Сребърна“ и „Силиврия“.

YouTube

В периода 26.06.2019 – 03.07.2019 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ТП „ТКЗС“, Бензиностанция „Де ЛОЯ“ ООД, „ТРЕЙДНЕТ Варна“ ООД, Работилница „Ц. Драгомиров“, „ЕТА СЕКАМ“ – автосервиз, работилница „Ахмед Топчу“,Стопански двор – Божидар Иванов.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на ТП „АПК“, ТП „Зърнобаза“, ТП „ТКЗС“, ТП „ТКЗС“, ТП „Художници“, ТП „Оранжерии“, ТП „Йотов“, ТП „Персей“, ТП „Булкоп“, ТП „Рока“, ТП „НИК-ТРАНС“, ТП „Логис-Транс“, БКТП „Биовет“, ТП „Солети“, ТП „Големия юг“, ВС „МВР“; улиците – „Странджа“, „Битоля“, „Лозенград“, „Велес“, „Криволак“, „Люле Бургас“, „Китка“, „Костур“, „Кратово“, „Дойран“, „Бабун а“, „Щип“, „Кресна“, „Каймакчалан“, „Перистър“, „Дъбрава“, „Плиска“, „Мелник“, „Странджа“, „Енос“, „Абоба“, „Мидия“, „Сребърна“, „Силиврия“, „Полк. Марков“ и „Ал. Стамболийски“.

На 27.06.2019 от 08:30 ч. до 10:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Савин; с. Севар; с. Сушево: Птицеферма с. Сушево и Птицеферми на фирма „АВИС“.

На 27.06.2019 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: ТП „Искра“ /Сражецки лозя/, ТП „Кулата“, КОС 1, КОС 2 и с. Дянково.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Разград, с. Дянково, помпени станции на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори намиращи се на територията на посочените селища.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе