Предстоят промени в закона за поведението на зрителите на спортни мероприятия

снимка: Papalin4o Photography

Министерският съвет предлага на Народното събрание да денонсира Европейската Конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност футболни срещи и да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, подписана на 3 юли 2016 г.

Конвенцията е подписана на официална церемония на 3 юли 2016 г. в гр. Сен Дени, Франция. В хода на церемонията Конвенцията е подписана от четиринадесет държави, в това число и Република България, представлявана от министъра на младежта и спорта, при условие за последваща ратификация.

YouTube

Конвенцията ще замени сега действащата Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност футболни срещи, влязла в сила на 1 ноември 1985 година, ратифицирана със закон, приет от 37-то Народно събрание на 13 септември 1996 година и в сила за Република България от 1 декември 1996 година.

Причината за изготвянето на нова Конвенция е, че съдържанието на сега действащата Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност футболни срещи (CETS № 120) не отговаря и в известна степен противоречи на актуалните тенденции и най-добри практики при осигуряването безопасността по време на спортни мероприятия.

Основната цел на новата Конвенция (CETS № 218) е отчитане на влиянието на обществените промени (икономически, миграционни, политически, социални и технологични), върху футбола и гарантирането на безопасността по време на спортни мероприятия, постигане на ефективно взаимодействие между всички участници, ангажирани с осигуряването на безопасността. Конвенцията формулира нови и по-ясни цели, насочени към осигуряване на безопасна, гостоприемна и сигурна среда при провеждане на футболни срещи и други спортни мероприятия, а не единствено и само към контрол на насилието и лошото поведение на зрители на футболни срещи, каквито са целите на сега действащата Конвенция.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе