Стартира ремонта на детска градина “Зорница“

Днес, 25 юли, бе дадено начало на строителните дейности в Детска градина „Зорница“ гр. Разград. В приветствието си кметът на Община Разград д-р Валентин Василев каза, че всяка детска градина има своя специфика и, че тя е повод да се забави ремонтът, защото е било необходимо да бъде съобразен проектът за строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ 12 „Зорница“ с тях. Той допълни, че ремонтът ще допринесе за по-добри условия за отглеждане на децата.

YouTube

Менчето за успех на символичния старт на ремонтните дейности плисна зам.-кметът Галина Георгиева и директорката на детската градина Снежана Хъневска, а първата копка направиха кметът д-р Василев, областният управител Гюнай Хюсмен и зам.-кметът Ердинч Хасанов.

На събитието в двора на ДГ „Зорница“ присъстваха още председателят на ОбС Надежда Радославова, началникът на РУО Ангел Петков, главният архитект на Община Разград Илин Солаков, ръководителят на проекта Недим Тахиров, експерти, педагози на ДГ „Зорница“,общински съветници, журналисти.

Ремонтните дейности се основават на изготвен инвестиционен проект за детската градина и са концентрирани в интервенции по сградата и прилежащото ù дворно пространство. Ще бъдат изпълнени дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на общодостъпна и безопасна среда и съпътстващи работи.

Подобряването на енергийната ефективност ще бъде постигнато чрез монтаж на топлоизолация по ограждащите стени и по покривите на сградата и подмяна на дървената и метална дограма с ПВЦ и алуминиева. Достъпната архитектурна среда ще бъде осигурена чрез изграждане на рампи, а в дворното пространство ще бъдат оформени 8 къта за игра.

Дейностите, които ще бъдат извършени в детската градина, се финансират по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и който се изпълнява от Община Разград в периода м. септември 2017 г. – м. март 2020 г.

Срокът за приключване на обекта е 30.11.2019 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе