Община Разград стартира процедура за включване в механизма лична помощ

Във връзка с изпълнението на Наредба № РД-07-7 ОТ 28.07.2019 г. за включване на механизма лична помощ, Община Разград стартира процедура за включване в механизма лична помощ. Кандидати за участие в механизма могат да бъдат:

Лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Кандидатите следва да подадат  Заявление с копие от ТЕЛК в Дирекция „Социални подпомагане“ гр. Разград , с адрес: гр. Разград,  бул. „Княз Борис I“ 72, за изготвяне на Индивидуална оценка на потребностите за хора с увреждания.

YouTube

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за  включване в механизма след изготвена Индивидуална оценка на потребностите за хора с увреждания: заявление-декларация за кандидатстване /по образец/; направление издадено  от дирекция „ Социално подпомагане“, с определени брой часове за лична помощ.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в сградата на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37 А, ет. 5, стая 506 и стая 510. Документите ще се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 11.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. в стая 506 или 510 в административната сграда на Община Разград. За допълнителна информация: тел. 084 618 218, Кольо Колев – ст. експерт към отдел „Социални дейности“ и Кадер Мустафова – мл. експерт към отдел „ Социални дейности“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе