Обявени свободни работни места в област Разград към 12 август 2019 г.

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

1 учител по биология и здравно образование – висше педагогическо образование

YouTube

1 шофьор, автобус – средно образование , правоспособност

1 монтажници хладилни и климатични инсталации – средно техническо образование 

2 шофьори, тежкотоварен автомобил /международни превози /– средно образование ,владеене на турски и английски език

1 програмист, уеб сайтове – висше образование, спец.”Информатика” ,”КСТ”

5 застраховаелни посредници – средно образование, комп. умения, граждански договор

1 пекар,хлебни изделия – средно/основно образование

2 монтьори, ремонт на машини и оборудване – средно техническо обр.

1 общ работник – основно образование

1 учител по география – висше педагогическо образование

1 учител спортна подготовка – висше педагогическо обр.

1 помощник директор, административна част – висше педагогическо обр.

1 продавач – консултант – средно образование

5 работници, дезинфектори – основно/средно образование/изисква се решение на ТЕЛК 

1 аргончик – средно образование/ изисква се решение на ТЕЛК 

1 строителен техник – средно/висше образование, спец.”Строителство и архитектура”, комп. умения

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 работник зареждане на рафтове – средно образование

2  технолози, технология на порцеланово и фаянсово производство – висше магистър изисква се               решение на ТЕЛК 

3 работници ,товаро-разтоварна дейност– основно образование

8  редачи на кашони – основно образование,безсрочен

10 настройчици – средно образование ,безсрочен

3 оператор пещи – средно образование,безсрочен

6 оператор сортировка – средно образование, англ. език,безсрочен

3 оператор преса – средно образование,безсрочен

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

– За обучение по време на работа

-няма обявени свободни работни места.

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

2 чистачи/хигиенисти – основно образование

1 завеждащ административна служба – средно образование

1 водопроводчик,аварийна група –средно образование

10 работникa, строителна изолация /полагане на термоизолация/ – средно образование

1 пазач-портиер – средно образование,за лице с ТЕЛК

1 горски стражар – средно образование, правоспособност кат.”С”, за лице с ТЕЛК 

5 машинни оператори – средно образование, за работа в гр. Русе 

1 електротехник – средно образование по специалността

2 птицевъди – средно образование

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе