Вижте къде спира тока утре

В периода 12.08.2019 – 23.08.2019 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сеслав.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Кубрат – кв. „Дряново“, част от ул. „Н. Хикмет“, ул. „Бузлуджа“, „Тимок“, „Спартак“, „Родина“; с. Горичево; с. Божурово; с. Звънарци; с. Черешово; с. Юпер; „ДЗС-Кубрат“; „Фазанария – Сеслав“; ПС на „Водоснабдяване Дунав“ АД; фирма „МИР-91“ с. Черешово; Базови станции на мобилни оператори на територията на посочените селища.

На 20.08.2019 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ул. „Жеравна“ 79-91, 114-130; ул. „Беласица“, бул. „Южен булевард“ 63-83; ул. „Връх Свети Никола“; ул. „Сан Стефанов“; ул. „Полк. Лангас“, ул. „Гурко“, ул. „Витоша“, бул. „Априлско въстание“ 66; СБА; Газстанция „Социалинвест“; Бетонов възел „Антора“; „Енергомонтаж“ и „Грийнбърн“.

YouTube

На 20.08.2019 от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – улиците „Гагарин“, „Люлин“, „Оборище“, площад „Възраждане“, площад „Базара“, „Рила“, „Витоша“, „Самуил“, „Хр. Ботев“, „Гурко“, „Лом“; част от улиците „Н. Вапцаров“, „Цар Освободител“, „Борис І“, „Стара планина“, „8-ми март“; Община Кубрат, Читалище, Окръжен съд, МВР, Банка „ДСК“, Поща и Пазар Кубрат.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. в районите на останалата част на гр. Кубрат.

В периода 20.08.2019 – 23.08.2019 от 13:45 ч. до 14:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград – ТП „АПК“, ТП „Зърнобаза“, ТП „ТКЗС“, ТП „Художници“, ТП „Оранжерии“, ТП „Йотов“, ТП „Персей“, ТП „Булкоп“, ТП „Рока“, ТП „Ник-транс“, ТП „Логис-транс“, БКТП „Биовет“, ТП „Солети“, ТП „Големия юг“ и ВС „МВР“; улиците – „Странджа“, „Битоля“, „Лозенград“, „Вел ес“, „Криволак“, „Люле Бургас“, „Китка“, „Костур“, „Кратово“, „Дойран“, „Бабуна“, „Щип“, „Кресна“, „Каймакчалан“, „Перистър“, „Дъбрава“, „Плиска“, „Мелник“, „Странджа“, „Енос“, „Абоба“, „Мидия“, „Сребърна“, „Силиврия“, „Полк. Марков“ и „Ал. Стамболийски“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе