Стартира Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

В изпълнение на задача: “Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население“, през месец септември 2019 г. Министерство на здравеопазването предостави безвъзмездно на РЗИ – Разград мобилна клинична лаборатория, за извършване на безплатни профилактични изследвания (кръвна картина, глюкоза и холестерол) на лица от ромски произход  и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения.

След проведена процедура от страна на РЗИ – Разград за избор на лечебно заведение, което да извърши клиничните изследвания за изпълнител бе избрана “Медико-диагностична лаборатория” ЕООД, гр. Разград.

YouTube

Мобилната клинична лаборатория ще бъде разположена по график в следните населени места:

  • с. Топчии – 24.092019 г. и 25.09.2019 г.;
  • с. Каменар – 26.09.2019 г., 27.09.2019 г. и 01.10.2019 г.
  • с. Брестовене – 02.10.2019 г., 03.10.2019 г. и 04.10.2019 г.
  • с. Ясеновец – 07.10.2019 г., 08.10.2019 г., 09.10. 2019 г. и 10.10.2019 г.

Преди извършването на медицинските изследвания експерти от РЗИ ще провеждат здравно – информационни кампании, беседи и разговори с родители на теми свързани със здравословното хранене на децата, необходимостта от провеждане на задължителни имунизации,  начините за предпазване от най – разпространените инфекциозни болести, като морбили, заушка, туберкулоза, вирусни хепатити и кучешка тения.

Ще бъдат разпространени здравно –образователни материали (брошури, дипляни) за ползите от здравословно хранене, вредата от тютюнопушенето, необходимостта от провеждане на задължителни имунизации, с цел мотивиране за редовното им прилагане, както и начините за предпазване от туберкулоза, морбили, вирусни хепатити и ехинококоза.

Информация за резултатите ще бъде публикувана след приключване на съвместните дейности на екипите. 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе