Представиха резултатите от проекта „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“ (ВИДЕО)

На заключителна пресконференция Кметът на Община Разград Добрин Добрев представи резултатите от проекта „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в…

ЕРП Север съветва да се спазват правилата за безопасност при дейности в близост до електропроводи

ЕРП Север съветва да се спазват правилата за безопасност при дейности в близост до електропроводи През летните месеци рисковете за…

Кабинетът предлага забрана на политическата и партийна дейност в училище

В системата на предучилищното и училищното образование се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност. При изпълнение на своите функции…

Стартира Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

В изпълнение на задача: “Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население“, през месец септември 2019 г. Министерство на здравеопазването предостави…